1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals seran tractades per a la Fundació Futbol Club Barcelona, amb domicili a l’Avinguda Arístides Maillol s/n, 08028, Barcelona i amb NIF G60627445 (en endavant, la Fundació).

  2. FINALITATS I BASE DE LEGITIMACIÓ

Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva donació i/o aportació a la campanya corresponent, així com per a procedir a l’emissió del certificat de desgravació fiscal, sent la relació contractual que ens uneix la base de legitimació per realitzar el tractament.

        3. COMUNICACIÓ DE DADES

Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades ni posades a disposició de cap altra manera a cap tercer, excepte a aquells proveïdors de serveis de la Fundació que realitzen determinades activitats per a ella (com per exemple, emetre el certificat de la donació), però que en cap cas tractaran les dades per a les seves finalitats pròpies, llevat que vostè les hagi autoritzat.

4. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

La Fundació té proveïdors internacionals que poden prestar els seus serveis des de fora de la UE, raó per la qual és possible que les seves dades es tractin fora de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu (UE i EEE, respectivament).

En qualsevol cas, la Fundació s'assegurarà que aquests tractaments de dades es protegeixin sempre amb les garanties oportunes, que podran incloure:

•     Clàusules Tipus aprovades per la UE: Es tracta de contractes aprovats pel regulador europeu que proporcionen les garanties suficients per assegurar que el tractament compleix els requisits establerts pel Reglament Europeu de Protecció de Dades.

•     Certificacions de tercers: Per exemple, el Privacy Shield, acord marc entre la UE i els Estats Units que estableix un marc estandarditzat per al tractament de dades d'acord amb els requisits del Reglament Europeu de Protecció de Dades.

5. DURACIÓ DEL TRACTAMENT

Totes les dades que ens proporcioni seran tractades fins que finalitzi la gestió de la seva donació, termini després del qual la Fundació conservarà les seves dades degudament anonimitzades amb finalitats estadístiques o d'estudi de mercat, sempre que sigui possible, o degudament bloquejades per complir amb qualsevol obligació legal de la Fundació.

6. EXERCICI DELS SEUS DRETS

En qualsevol moment pot revocar el consentiment a qualsevol dels tractaments indicats anteriorment.

Així mateix, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat mitjançant comunicació per escrit dirigida a la Comissió de Protecció de Dades, a l'adreça Av. Arístides Maillol, s/n, 08028 de Barcelona (Espanya), o bé per correu electrònic a proteccio.dades.fundacio@fcbarcelona.cat

Si tingués qualsevol dubte, qüestió o reclamació sobre la forma en que tractem les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, a l'adreça de correu electrònic dpo@fcbarcelona.cat o per correu postal dirigint-se per escrit a l'adreça Av. Aristides Maillol, s / n, 08028 de Barcelona (Espanya), amb la referència "DPO". En el supòsit que no obtingui resposta en un període raonable per part del delegat de Protecció de Dades pot interposar reclamació davant l'Autoritat Espanyola de Protecció de Dades.