Documents

Polítiques, guies, protocols i estàndars del FC Barcelona respecte a la protecció de la infància

Política de Protecció a la Infància

Guia del Sistema de Protecció a la Infància

Protocol d'Actuació

Mapatge de Riscos i Mesures de Protecció

Funcions i Responsabilitats de Protecció de la Infància

Estandards de selecció i contractació

Codi de Conducta

Guia de Bones Pràctiques

Video

Presentació Sistema de Protecció a la Infància del FC Barcelona

Video

Acte de presentació a l'Auditori 1899 del Sistema de Protecció a la Infància del FC Barcelona