Eina de desenvolupament global

Transformem històries mitjançant l’esport

Des de la Fundació FC Barcelona entenem que l'esport és vital per a la salut, la felicitat i el desenvolupament emocional de la infància. Aquests tres àmbits són complementaris entre si i tenen com a objectiu utilitzar l'esport com a eina de desenvolupament global.

Educació i Protecció

Volem promoure la protecció i la igualtat d’oportunitats en l’àmbit educatiu d’infants i joves, amb una mirada transversal a la diversitat en totes les seves formes, incloent-hi infants amb discapacitat, persones joves sense referents adults, i nens i nenes refugiats i migrants. Ho treballem a través de projectes que poden abastar la formació, la inserció sociolaboral i el suport psicosocial tant en l’àmbit local com internacional. Pel que fa a la protecció, ens focalitzem específicament en la reducció de les diferents formes de violència contra la infància a través d’accions de prevenció, detecció i formació en protocols d’actuació.

Persones refugiades i migrants Inclusió en la diversitat Prevenció del Bullying Sistema de Protecció de la Infància Prevenció de la violència Masia Solidària Joves Futur +

Programes per prevenir la violència

Acció comunitària

Volem fomentar el teixit social posant els infants i persones joves com a protagonistes i motors de canvi per promoure la inclusió social,  la cohesió i la pau a les seves comunitats.  Utilitzem l’esport com a eina d’apoderament de les nenes, nens i joves, i vetllem pel seu creixement i desenvolupament mitjançant accions de participació, de ciutadania activa, de generació de xarxa d’atenció i de seguiment i l’enfortiment de vincles tan en l’àmbit local com internacional.

Made to Play One Team Centres de Justícia Juvenil Inserció de dones privades de llibertat Barça Activa't

Programes per la inclusió social

Salut i Benestar pediàtric

Volem millorar la  salut física, psíquica i emocional d’infants i joves a través de programes per facilitar l’accés a l’atenció mèdica, emocional i psicosocial tant en l’àmbit hospitalari com en la mateixa comunitat. Així mateix, reforcem la prevenció de malalties que afecten la infància en situació de vulnerabilitat en l’àmbit local i internacional, i treballem per mitigar l’impacte de trastorns que poden representar una limitació per al desenvolupament adequat dels infants i joves.

Visites hospitals Robots de la Fundació Il.lusions Donacions

Salut i Benestar Pediàtric

COM HO FEM?

Metodologies

Futbolnet

SportNet

Una eina socioeducativa basada en l'esport per fomentar la inclusió i la convivència.

CONEIX MÉS

Barça Experience

Experiència Barça

Accions i experiències que generen emocions positives entre els nens i nenes greument malalts.

CONEIX MÉS

Prevenció del Bullying

Prevenció del Bullying

Eines socioeducatives per prevenir l'assetjament a escoles i l'àmbit esportiu.

CONEIX MÉS