Esport per a la protecció

Un projecte per prevenir i respondre al repte de la protecció d'infants refugiats i sol·licitants d'asil a Malàisia

El projecte augmentarà el nombre de nens i joves refugiats i sol·licitants d'asil que tenen les habilitats bàsiques i la comprensió per a respondre als reptes de protecció als quals s'enfronten les seves famílies i comunitats a Malàisia. 
Atès que els refugiats i sol·licitants d'asil no tenen estatut jurídic a Malàisia, sovint ignoren com exercir els seus drets, especialment relacionats amb qüestions de protecció com la protecció infantil i la violència de gènere.
Aquest projecte garantirà que més de 1.500 nens refugiats i sol·licitants d'asil i joves aprenguin a prevenir i respondre a aquestes preocupacions, i en el procés impulsaran la seva autocompetència, confiança en si mateixos i benestar psicosocial.