Pla Estratègic 2016 - 2021 El 2015, el Futbol Club Barcelona va definir el seu nou Pla Estratègic 2015-2021, que suposa una mirada vers el futur de la institució i que estableix el camí per assolir-lo. En les noves línies estratègiques d'aquest pla, la Fundació del Barça renova el seu paper i adquireix més rellevància amb l'objectiu de posicionar el club com "la institució esportiva més admirada, estimada i global" i com un actor social rellevant al servei del seu lema "Més que un club".  El maig de 2016 es du a terme un canvi en la direcció general de la Fundació amb el mandat d'establir i desenvolupar un nou pla estratègic per a la Fundació sota les premisses definides.