Àmbits d’actuació

Educació i Protecció, Acció Comunitària i Salut i Benestar Emocional

A partir d'un enfocament holístic d'actuació, la Fundació treballa en tres línies de treball: educació i protecció, acció comunitària i salut i benestar emocional dels infants i joves a través de programes i metodologies pròpies. En tots els nostres programes treballem amb l'esport com a eina essencial per a la inclusió social i l'equitat, amb un focus especial en la igualtat de gènere i la diversitat en totes les seves formes.

COM HO FEM

Així duem a terme les nostres línies estratègiques

Projectes propis

Intervenim directament amb els nostres programes i aplicant les nostres metodologies específiques.

Programes

Col.laboracions

Col·laborem per sumar esforços amb altres organitzacions i entitats amb objectius conjunts.

Col.laboracions

Sensibilització i innovació

Volem sensibilitzar sobre les problemàtiques en què treballem i generem coneixement i innovació.

Campanyes

Comunicació i 'advocacy'

Donem a conèixer el posicionament de la Fundació i volem influir per aconseguir canvis.

Actualitat

Per què ho fem

Un compromís per contribuir a un món millor

La construcció d'una societat més solidària i inclusiva tant en l'àmbit local com en el internacional fan necessària la tasca de la Fundació FC Barcelona i la seva metodologia a través de l'esport, el joc i l'activitat física.

Tots units fem força

Les col.laboracions amb fundacions, organitzacions i entitats són essencials per aconseguir canvis socials

Les relacions que la Fundació FC Barcelona estableix amb diferents entitats tenen com a objectiu millorar l'impacte de les seves accions en benefici de la societat en general i, en concret, en favor dels infants i joves així com en la consecució del Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'agenda 2030 de Nacions Unides. Les diferents col.laboracions estan vinculades a les seves línies estratègiques de treball: educació i protecció, acció comunitaria i salut i benestar emocional, que utilitzen l'esport com a eina per millorar la qualitat de vida d'infant i joves i del seu entorn.

La Fundació FC Barcelona defineix les seves associacions en quatre categories: col-laboradors estratègics, col-laboradors principals, col-laboradors institucional i altres col.laboradors.