Joves Futur+

Un projecte de suport a les persones joves extutelades

La Fundació FC Barcelona i la Fundació “la Caixa” han posat en marxa el projecte JOVES FUTUR+, una iniciativa que té com a objectiu oferir suport a joventut extutelada. Es tracta de persones que en complir la majoria d’edat es troben en una situació d’una vulnerabilitat més gran, en perdre la tutela de la Generalitat a través de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), per la qual cosa es veuen obligats a emancipar-se sense suport familiar.

Les dues entitats col·laboren en un projecte que busca la formació sociolaboral, l’acompanyament i el suport psicosocial d’aquest col·lectiu de persones entre 18 i 25 anys. El total de beneficiaris i beneficiàries del projecte serà de 100 joves per any, derivats de diferents entitats socials arreu del territori. Amb aquest programa es pretén donar a aquest grup de joves les eines necessàries a nivell formatiu, laboral, psicosocial i emocional per aconseguir una autonomia personal plena, en absència d’una família o xarxa social de la qual no disposen. Dintre d’aquest col·lectiu es troben tant joves locals -en situació de desestructuració familiar- com joves migrats, i tant noies com nois.