Objectiu

Una oportunitat per a les persones joves extutelades a Catalunya

El projecte Joves Futur+, que compta amb el suport de Fundació “la Caixa”, té com objectiu afavorir la inclusió social de persones joves extutelades de Catalunya a través d’un acompanyament integral i individualitzat, que faciliti una emancipació i una autonomia plenes, per un futur amb dignitat.

Joves Futur +

Quatre àmbits d'actuació

Formació

Realització de càpsules formatives en competències transversals per l’ocupabilitat i formacions intensives en oficis que els permet l’accés al mercat laboral.

Inserció laboral

Definició d’itineraris d’inserció individualitzats de la mà d’una persona inseridora que facilita la contractació laboral.

Mentoria

La figura de mentor/a implica fer un acompanyament, de manera voluntària, i individual a un/a jove extutelat/da. El/la mentor/a és una figura de confiança, i li permet conèixer altres realitats, compartir aficions, donar-li suport per arrelar-se al territori i establir vincles afectius.

Acompanyament psicosocial

Es facilita un espai d’acompanyament psicosocial, pactat amb el jove, en funció de les seves necessitats amb l’objectiu de millorar la seva autopercepció, superar les dificultats que es presenten i proveïr-lis de suport emocional per fortaleixer la seva autoestima i confiança. 

Requisits

Si ets una entitat derivadora o una persona jove extutelada

Tota entitat/servei/professional pot derivar i inscriure a una persona jove, sempre que la persona jove voluntàriament vulgui participar-hi, i algun professional referent de l’entitat/servei o del jove assumeixi el compromís de treballar coordinadament amb els professionals del JOVES FUTUR+. Amb cada jove es signarà un document de compromís i es pacta un pla de treball.

Els requisits que cal acomplir són:
EDAT: Joves entre 18-25 anys (locals i migrats). 
ACOMPANYAMENT: En seguiment amb una entitat, que cobreixi i asseguri les primeres necessitats bàsiques (prestació econòmica i/o habitatge i manutenció). 
SITUACIÓ D’HABITATGE: Han de residir en un habitatge (pis assistit +18, PILS, o altres). No poden estar en situació de sensellarisme.

Si vols conèixer més informació dels compromisos i fes clic aquí:

Inscriu-te aquí

Com puc col·laborar

Si ets una empresa

Pots participar en el projecte a través de conveni de pràctiques (sense cap cost per l'empresa) o bé de la contractació.  L’equip de professionals del Joves Futur+, ens ocupem de fer una preselecció dels candidats en funció dels vostres perfils i oferim u seguiment dels candidats incorporats.

Suma’t a la XARXA D’EMPRESES COL·LABORADORES!

Si vols tenir més informació, clica aqui

Inscriu-te aquí

Com puc col·laborar

Si ets un particular

Pots postular-te com a mentor/a voluntari/a d’aquests joves.

Es cerquen persones majors d’edat, de tota Catalunya, que siguin sociables, empàtiques i comunicatives, amb perfils formatius i aficions i interessos diversos i amb una implicació regular.

Totes les persones interessades hauran de passar una entrevista de selecció, realitzar una formació inicial gratuïta, i posteriorment hauran d’acceptar rebre un suport i seguiment d’experts durant tot el procés.

Comptem amb tu!

Si vols tenir més informació, clica aquí

Inscriu-te aquí

Video

Coneix el projecte Joves Futur +

Projecte Joves Futur +

Igualdad de oportunidades para la personas jóvenes extuteladas

Participants al curs de cuina

Formació de mentors

Participant al curs de neteja

Participantes en el curso de mantenimiento

Participants al curs de maquinaria i mobiliari per a hosteleria