Barça Activa't

Projecte d’inclusió social basat en l’esport per a joves a Catalunya

El programa “Barça Activa’t”, en col·laboració amb les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i diversos ajuntaments catalans té com a objectiu contribuir a l'apoderament de nens, nenes i adolescents reduint les conductes conflictives i donant-los les eines necessàries per aconseguir autonomia personal, desenvolupar el seu projecte de vida i l'exercici de plena ciutadania en col·laboració amb la xarxa d'entitats locals, comarcals i provincials. 

Cada municipi cedeix un espai a on, entre 2 i 3 dies per setmana, s’hi realitzaran les següents accions:
-    Suport a l’estudi.
-    Esport (amb metodologies pròpies de la Fundació Barça - SportNet).
-    Experiències educatives: disseny, creació i formalització de projectes de temàtica esportiva, participatius i amb impacte sobre el municipi.

Col·laboració amb diputacions i ajuntaments

Més de cent mil persones beneficiàries a una vuitentena de municipis catalans

“Barça Activa’t” dona resposta a l’ enfocament holístic que la Fundació FC Barcelona està promovent en tots els seus projectes, impactant en les màximes problemàtiques possibles dels ecosistemes socials complexos que formen part de les diferents comunitats. La col·laboració de la Fundació FC Barcelona amb les diputacions i ajuntaments de Catalunya va començar fa deu anys i ha permès arribar fins al moment a més de 110.000 persones beneficiàries a 84 municipis de Catalunya.