Transferència metodològica

Eines per conèixer i desenvolupar les habilitats socials

Projecte de transferència metodològica als centres de justícia juvenil amb la metodologia esportiva i educativa de la Fundació que té com a objectiu la reinserció social dels joves, a través del desenvolupament de les habilitats socials d'uns 150 interns a l'any, per què puguin extrapolar-les a la vida. Una de les millores més significatives és que un 88% del total de participants ha millorat la seva capacitat d’autocontrol i respecte.

A més, la col·laboració amb la Universitat de Barcelona permet cada any, mitjançant convenis d'aprenentatge i servei, que estudiants de la Universitat dissenyin i participin de les sessions. Aquest projecte es realitza a través d'un acord amb la Unitat de Programes i Innovació de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.