La metodologia específica per a les escoles

S’aplica a manera de tallers presencials a les escoles que tenen continuïtat al portal educatiu i a la Revista, per tal d’implicar-hi també la seva familia i la comunitat educativa.
Reforcem l'educació als centres escolars des dels valors del Barça
Una tàctica en 3 tocs:
Dinàmica presencial a les escoles
Dinàmica presencial
Un dia de valors, jugant!
Respecte, Esforç, Ambició, Treball en equip i Humilitat, els valors en joc