Metodologia SportNet

Fomentem els valors del FC Barcelona

La metodologia SportNet utilitza l'esport, el joc i l'activitat física com a eines d'integració social per millorar la vida dels infants i joves que es troben en contextos vulnerables.

Busca fomentar l'esforç, el respecte, el treball en equip, la humilitat i l'ambició, entesos des de la cultura de la cooperació, perquè siguin positius en l’aspecte individual i també col·lectiu.

Sessions SportNet

L'esport com a motor de canvi

A cada sessió es treballa un valor a través de jocs esportius en què els participants han de posar-lo en pràctica de la millor manera possible. Per facilitar-ho l'activitat compta amb diferents espais de reflexió i els partits es divideixen en tres parts:

1r Temps: Els jugadors i jugadores dialoguen de manera autònoma i consensuen les normes del joc. Per exemple: si algú falta el respecte a un company es xiula penal

2n Temps: Es juga un partit de futbol d'uns 15 minuts. Aquí els joves desenvolupen la seva capacitat de relacionar-se i els educadors els acompanyen a ser responsables de les seves accions

3r Temps: Els participants fan una xerrada posterior amb esperit crític on es valora el joc i es decideixen els guanyadors en funció del comportament i l'aplicació del valor en qüestió

Mapa d'Impacte

Coneix les 7 dimensions de SportNet

  • Dimensió metodològica: La millora constant de la metodologia genera resultats que enriqueixen el projecte generant nous continguts, bones pràctiques, etc.
  • Dimensió ocupacional: Augmenta l'ocupabilitat generant noves opcions de futur professional.
  • Dimensió familiar: Genera espais de diàleg i de compromís extrapolables a l'ambient familiar.
  • Dimensió personal: Potencia l'autoestima i la consciència social.
  • Dimensió de salut: Fomenta l'activitat física i els hàbits saludables.
  • Dimensió escolar: Genera espais de diàleg i de compromís.
  • Dimensió social: El treball afavoreix el creixement de tots els recursos.