Bruixeria

Les participants que formen part del grup de les persones amb bruixeria atrapen i porten un pitrall posat per a ser fàcilment identificades. L'objectiu de les persones bruixes és aconseguir que totes les altres es converteixin en estàtues. Per fer-ho, han de dir el nom de l'altra persona quan estiguin a una distància de dos metres. La persona que es converteix en estàtua ha de quedar-se quieta on es troba i fer la postura que vulgui. Les estàtues poden tornar a moure's quan una altra persona imita la seva postura a dos metres de distància. 

Descarrega't la fitxa de l'activitat

Pedra, paper, tisores

Les persones participants es situen darrere dels cons a l'espai de joc com indica el següent gràfic. D’aquesta manera, les participants corren en un carril que no comparteixen amb les persones d'altres grups, entre fila i fila hi ha dos metres de distància mínima i les trobades per a jugar a pedra, paper i tisores es fan de manera lateral.

Descarrega't la fitxa de l'activitat

Zombie

Es reparteixen cercles per l'espai de joc mantenint els dos metres de distància de seguretat entre ells. Cada persona participant se situa dins d'un cercle, excepte una. La participant que no ocupa un cercle es situa prop del cercle que quedi més lluny del cercle lliure. El seu objectiu és aconseguir situar-se dins d'un cercle lliure, mentre que les altres participants han d'evitar-ho.

Per a aconseguir-ho, cal que es comuniquin i canviïn de cercles de manera que ocupin el cercle buit i impedeixin que la participant aconsegueixi entrar en un cercle. Les participants únicament poden desplaçar-se caminant i només pot haver-hi una persona dins de cada cercle.

Descarrega't la fitxa de l'activitat

Visita al Museu

Es divideixen les participants en dos grups. Les persones d'un grup representen estàtues d'un museu: es queden immòbils repartides per l'espai de joc, a més de dos metres de distància entre totes.

Les persones de l'altre grup fan de visitants del museu i tenen per objectiu fer riure a totes les estàtues (mantenint sempre la distància de seguretat). S'acaba el joc quan el grup de visitants aconsegueixen fer riure a totes les estàtues.

Descarrega't la fitxa de l'activitat

La Corda Mana

A cada grup, dues persones subjecten una corda de manera que estigui sempre paral·lela al terra (com si fos una xarxa de tennis) i es poden desplaçar per tot l'espai de joc. Dues persones es situen a cada costat de la corda i han de passar-se la pilota entre elles amb els peus per sobre de la corda. L'objectiu de les 6 persones del grup és aconseguir fer 5 passades seguides. Les persones que sostenen la corda poden desplaçar-se per ajudar a aconseguir l'objectiu.

Descarrega't la fitxa de l'activitat

Partit a dins dels cercles

Es formen dos equips. Es col·loquen cercles de dos colors (un color per a cada equip) per tot el camp i tants cercles com persones juguin. Per exemple, si en total juguen 12 persones, es posen 6 cercles d'un color, i 6 de l'altre, distribuïts per totes les posicions del camp.
Es juga un partit de futbol utilitzant la següent norma: Cada participant tria un cercle i no pot sortir-ne. En tot moment s’ha de tenir, com a mínim, un peu dins del cercle.

Descarrega't la fitxa de l'activitat

Direcció d'orquestra

Totes les persones del grup formen una rotllana, mantenint la distància de seguretat mínima entre totes elles, excepte una persona que es posiciona fora. Les participants de la rotllana decideixen qui dirigirà l'orquestra. La participant que estava apartada torna i es posa enmig de la rotllana. La directora o el director d'orquestra simula que toca diferents instruments i totes les persones del grup la imiten. La persona que està al mig de la rotllana ha d'endevinar qui és la persona que està dirigint l'orquestra. Una vegada ho endevina, es repeteix el joc canviant els rols.

Descarrega't la fitxa de l'activitat

Passades cooperatives

Totes les persones participants al joc formen part del mateix equip. S'enumera a cadascuna, des de l'1 fins a l'últim nombre de persones que juguen. El repte consisteix a passar-se la pilota seguint l'ordre establert, és a dir, l'1 li passa al 2, el 2 al 3,… Fins que l'última participant rep la pilota i li passa a la primera. A més a més, s'afegeix una norma: totes les persones s'han d'estar desplaçant per l'espai de joc, sense oblidar de respectar la distància mínima de seguretat. 

Descarrega't la fitxa de l'activitat

La Bandera

Totes les participants del joc es divideixen en dos grups i es diferencien amb un pitrall. Es necessita un espai gran que també es divideix en dos (cada grup se situa en un espai). Al final de cada camp es col·loquen diverses banderes (poden ser pitralls, cons, pilotes...).


L'objectiu del joc és que cada equip aconsegueixi creuar tot el camp contrari i arribar fins a la bandera o banderes. Alhora, els dos equips intenten aconseguir la bandera i evitar que l'altre equip l'aconsegueixi. 

Descarrega't la fitxa de l'activitat

Rep la pilota i corre

Es delimita un espai rectangular (similar a una pista de voleibol) i es separa per dos camps iguals. Les persones participants es divideixen en dos grups i cadascun ocupa una meitat del camp, mantenint sempre la distància mínima de seguretat entre elles. Una persona de cada grup (la persona llançadora) té una pilota i es situa darrere de la línia de fons de l'altre grup (zona de llançament).

Descarrega't la fitxa de l'activitat

Pica paret japonès

Es juga en un espai gran. Totes les persones participants, excepte una, es situen en un extrem del camp, mantenint sempre la distància mínima de seguretat entre totes. L'altra persona es col·loca enmig del camp amb una pilota a les mans. 


L'objectiu de tot el grup és que totes les persones aconsegueixin creuar el camp i arribar a l'extrem contrari. Per anar avançant, només es poden moure (caminar o córrer) quan la persona que té la pilota la llança o la deixa al terra (és a dir, en qualsevol moment que no tingui la pilota controlada a les mans). Si una persona es mou quan una altra té la pilota a les mans, tot el grup ha de tornar a la línia d'inici.

Descarrega't la fitxa de l'activitat

El Semàfor

Totes les persones que participen del joc es desplacen per l'espai mantenint la distància mínima de seguretat i seguint les consignes que s'acordin. Les consignes poden estar relacionades amb colors o amb números. Per exemple: verd – córrer / vermell - parar.
L'objectiu del joc és que les persones que participen puguin anar proposant i afegint, de manera progressiva, noves consignes. Hauran d'anar recordant totes les consignes proposades i dur-les a terme quan es digui el color o el número associat.

Descarrega't la fitxa de l'activitat

El Samurai

Tot el grup es situa en rotllana mantenint la distància mínima de seguretat entre les participants. El joc consisteix a anar passant l'energia entre totes les persones.

Descarrega't la fitxa de l'activitat

Xuta a tocar els pals

Totes les persones del grup comparteixen un mateix objectiu. Durant dos minuts (o el temps que s'acordi), totes les participants xuten pilotes amb la finalitat de fer punteria als pals i al travesser de la porteria. En tot moment s'ha de mantenir la distància mínima de seguretat entre totes les participants. Es determina el valor del llançament depenent de la distància i de si la pilota toca els pals laterals o el travesser. Al finalitzar el temps, es suma la puntuació aconseguida entre totes les participants per obtenir el resultat grupal. 
Després de deixar uns minuts per elaborar o repensar una estratègia, tot el grup torna a disposar del mateix temps per millorar la puntuació aconseguida durant el primer intent. 

Descarrega't la fitxa de l'activitat