La Fundació FC Barcelona entén l'esport com una eina fonamental per contribuir a la igualtat d'oportunitats i trencar els prejudicis envers l'activitat física i la diversitat funcional

Els nens i nenes amb diversitat funcional tenen dret a gaudir de les mateixes oportunitats educatives que qualsevol altre infant. Per aquest motiu, la Fundació Barça adapta la seva metodologia basada en l'esport i promou grups específics d'infants amb diferents capacitats.

Transversalització de la inclusió: 
La Fundació Barça, a través de su propia metodologia, posa en pràctica una proposta inclusiva amb què es promou que tots els grups puguin incloure infants i joves amb i sense diversitat funcional.

A Catalunya, hi havia, el 2018, 25.500 infants i joves d’entre 0-15 anys amb alguna discapacitat, el que representa el 5% del total de les llars.

Eines per a la inclusió

Estratègies i consells pràctics per adaptar l'activitat socioesportiva per a persones amb diversitat funcional

tots units fem força

Aliances relacionades

Special Olympics

A la Fundació Barça creiem que l'esport pot ser una font de millora personal i física.

Veure Aliança

Cruyff Foundation

La Fundació Barça i la Cruyff Foundation col·laborem amb l'objectiu de fomentar la inclusió social de la infància i la joventut.

Veure aliança