PROGRAMA PER LA DIVERSITAT

Garantir l'accés a l'activitat esportiva de les persones amb discapacitat

Per mitjà de la metodologia SportNet i en format extraescolar, la Fundació FC Barcelona ha dut a terme un projecte al Districte de les Corts amb l’objectiu de possibilitar l’accés a l’activitat
física i a l’esport a 18 infants i joves amb diversitat funcional. És un projecte que es porta a terme des del 2015, que compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, i en què hi han
participat un total de 207 infants i joves, al llarg d’aquests anys.

A partir de les avaluacions s’ha vist que el 86% dels participants milloren en la seva autopercepció pel que fa a quan van començar a participar al projecte.

Transversalització de la inclusió a tots els projectes

Des de la Fundació FC Barcelona es realitzen sessions formatives per la inclusió de persones que presenten diversitat funcional en sessions d’activitat física adreçades a personal educatiu
i esportiu. Durant aquesta temporada, s’ha pogut compartir estratègies, a 179 persones de diferents col·lectius.

El protocol d’inclusió és l’eina que permet avaluar la inclusió real de persones que presenten discapacitats en grups que fan sessions amb metodologia SportNet. Mitjançant el protocol d’inclusió es fa un exercici de diagnosi i s’avaluen les adaptacions i acompanyaments que es requereixen perquè una persona amb discapacitat pugui incorporarse
a l’activitat.

VIDEOS

La Fundació FC Barcelona treballa per la inclusió de persones amb diversitat funcional utilitzant la metodologia SportNet