Dret i accés

Promoure la inclusió és just, necessari i possible

 • Just per respectar i fer possible el dret i accés de totes les persones a l’educació (en el nostre cas no formal) i a la igualtat d’oportunitats. 
 • Necessari perquè beneficia a tots els agents concrets implicats i a la societat en general.  
 • I possible, perquè hi ha experiències que així ho demostren (entre d’altres, en alguns projectes propis de la Fundació en què s’ha promogut la inclusió total de tothom, sense excepció, independentment dels suports i les capacitats dels infants). 
   

Tres premisses

Sabries identificar una pràctica inclusiva?

Cal que una pràctica inclusiva compleixi tres premisses conegudes com “les 3 P”: presència, participació i progrés.  

 • Totes les persones participants, sense excepció, han de ser presents en totes les activitats, compartint l’espai i totes les experiències que hi tenen lloc amb la resta de companyes del grup.  
 • També, tots els infants i joves han de participar en totes les activitats podent ser capaços d’assolir els èxits traient el màxim potencial individual.En cas que sigui necessari, poden adaptar-se les normes dels jocs, materials i espais segons les necessitats de cada persona i del grup.  
 • I, per últim, totes i tots han de tenir l’oportunitat d’aprendre i progressar durant tot aquest procés de joc, aprenentatge i reflexió compartit. 

Consells i recomanacions generals

Centrar-se en les capacitats i eliminar les barreres

Per incloure a tots els infants i joves, cal que les persones de l'equip educatiu: 

 • Es centrin en les capacitats i potencialitats de cada participant, no en la discapacitat. 
 • Eliminin les barreres físiques i socials que dificulten la participació de totes i tots. 
 • Creïn un entorn accessible per a totes i tots. 
 • Modifiquin, si cal, la manera de com es plantegen i presenten les activitats. 
 • Quan parlem d’equiparar les condicions de pràctica i oferir les possibilitats d’èxit, ens referim que tots els infants i joves puguin jugar en unes condicions similars (no iguals, perquè això implicaria desigualtats a la pràctica i resolució dels jocs), les quals impliquin tenir possibilitats de sortir-se’n en el joc en totes les seves opcions.  

En altres paraules, les adaptacions que es plantegin s’han d’adequar en la justa mesura per aportar possibilitats d’èxit amb l’esforç i la implicació de l’infant o jove, però no que garanteixin l’èxit al 100% sense esforç. 
 

Infografies

Visualitza el conjunt d’eines inclusives generals i específiques per aplicar en els jocs i activitats