Objectius

El nostre impacte contra la violència envers els infants i joves

El programa promou l’empatia, el diàleg, la resolució de conflictes i la cooperació entre nens i joves garantint i promovent el respecte cap als altres i els drets humans, amb l’acceptació i el valor de la diversitat entre els individus i grups socials, sense prejudicis basats en gènere, identitat, cultura o qualsevol altra situació.

Emprant l'esport i l'activitat física amb la finalitat d'educar, es focalitza a oferir eines i empoderar infants i joves, enfortir les capacitats locals, generar espais participatius i establir sinergies amb diferents agents socials.