Les Fundacions de l’FCF i el Barça s’uneixen contra el bullying a l’esport

Comparteix

Les dues entitats ofereixen una formació online gratuïta dirigida a tots els tècnics de futbol i futbol sala, per tal d’adquirir eines per detectar i erradicar el bullying en l’etapa formativa.

El bullying és una forma de violència entre nens i nenes de difícil detecció per part dels adults, generant greus conseqüències a nivell psicològic i en el desenvolupament dels esportistes. És, per aquest motiu, que la Fundació Catalana de Futbol i la Fundació Barça han unit esforços per tal d’erradicar aquestes conductes en l’etapa del futbol i futbol sala formatiu. Ambdues entitats estan compromeses en la protecció dels futbolistes i en la promoció del seu benestar.

Per poder detectar aquestes situacions en un equip, es necessita una mirada entrenada i, per això, a través de la Fundació de l’FCF, la Fundació Barça ofereix una formació gratuïta, en format online, per a tots els tècnics, entrenadors i monitors federats que hi estiguin interessats. El curs constarà d’una part teòrica i d’un torn de preguntes amb una durada d’una hora i mitja. La capacitat màxima per sessió serà de 50 persones. Properament, també s’oferirà una part pràctica, amb dinàmiques esportives de prevenció, aprofundiments d’estratègies de prevenció i intervenció, i les línies bàsiques d’un protocol d’actuació.

El curs es realitzarà en tres dies diferents:

  • Dimarts 20 d’octubre: 10.00 a 11.30 hores.
  • Dijous 22 d’octubre: 18.00 a 19.30 hores.
  • Dissabte 24 d’octubre: 10.00 a 11.30 hores.

Durant les sessions, els tres punts clau en els quals es posarà més èmfasi són:

  1. Què és el bullying: rols, formes i tipus.
  2. Indicadors de detecció.
  3. Estratègies educatives i intervenció. 

Les inscripcions es poden realitzar des del 8 d’octubre fins el dimecres 16 d’octubre a les 23.59 hores. 

Un pas per endavant


Cal destacar que, davant la propera aprovació de la Llei Rhodes, que implicarà l’obligatorietat que totes les entitats esportives creïn protocols i formacions al seu personal per la protecció dels menors d’edat, la Fundació de l’FCF i la Fundació Barça han decidit avançar-se amb aquesta formació per prevenir i proporcionar eines per poder distingir el bullying i el ciberbullying, entre d’altres formes de violència, donar recursos per la detecció precoç, així com algunes estratègies de prevenció en el món de l’esport.

Els indicadors previs


Segons un estudi impulsat per la Fundació Barça i realitzat pel grup de recerca GISEAFE, anomenat ‘Bullying i ciberbullying al futbol formatiu a Catalunya’, i en col·laboració amb la Fundació Catalana de Futbol, s’alerta que un 9% dels jugadors i jugadores en etapes formatives han patit bullying durant la pràctica esportiva. Per això, l’objectiu del curs, tal com succeeix en altres esports, és reduir les dades d’aquest estudi i gaudir, així, d’una pràctica lliure de violència.

Les campanyes de l’FCF


El curs s'afegeix a totes les iniciatives que l'FCF i la Fundació Catalana de Futbol ja realitzen en aquest àmbit des de la temporada 2011-2012. Durant tots aquests anys s’han dut a terme diferents campanyes per promoure valors com el respecte, el treball en equip, l’esforç, el sacrifici i la companyonia que es genera en un equip de futbol o futbol sala. En les últimes temporades, els esforços de l’ens federatiu s’han centrat en l’erradicació dels comportaments violents, tant físics com verbals, dins i fora dels terrenys de joc o pavellons, amb campanyes com ‘Prou violència al futbol’, ‘Zero insults a les grades!’ o ‘Zero insults a les xarxes!’.

Així mateix, la Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita contra la Violència de l’FCF, integrada per 21 membres de reconeguda solvència en l’àmbit de l’esport, la seguretat pública o l’educació, vetlla per promoure i divulgar accions de prevenció i campanyes de col·laboració entre el públic i els aficionats al futbol i futbol sala. A més, analitza i porta a terme totes les actuacions necessàries per garantir el compliment del Codi Ètic de l’FCF, entre d’altres accions. Aquesta Comissió està composta per tres subcomissions: d’ètica esportiva, de lluita contra la violència i de xarxes socials.

El Codi Ètic és un text que forma part del cos normatiu de l'FCF. Pretén regular totes aquelles actuacions amb ocasió de l'activitat esportiva, dirigides a preservar els valors de respecte, joc net, esportivitat, compromís, lleialtat i objectivitat per part de totes les persones i entitats sotmeses al Codi, el qual és aplicable a totes les persones i entitats integrades en l'organització de l'FCF. El Codi té com a objectiu l'erradicació o, en el seu cas, la reducció o atenuació en els seus efectes, de les conductes relacionades amb la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en el futbol.

Les accions de protecció dels infants de la Fundació Barça


Des de la temporada 2017-2018, el FC Barcelona disposa d’una política de protecció del menor que ha implicat la definició de la figura del Delegat de protecció, la formació de tot el seu personal tècnic esportiu en temes de prevenció de violència cap als infants i la definició d’un codi de conducta vers els nens/es i els professionals.

Per altra banda, des de 2017, la Fundació Barça està fermament compromesa a sensibilitzar, per mitjà del seu altaveu, sobre el bullying i a contribuir a prevenir-lo. En aquest sentit, pel que fa a la generació de coneixement, cal destacar que la Fundació Barça ha organitzat dos Simposis contra el bullying, ha creat el consell assessor de bullying a Catalunya, així com ha liderat tres estudis sobre la prevalença del bullying i del ciberbullying a Catalunya. Consulta aquesta informació fent clic AQUÍ.

Quant a la prevenció, la Fundació Barça, des de 2017, ha creat un projecte innovador i amb evidència científica que redueix en un 35,8% les víctimes de bullying a les escoles de primària, a través de l’esport. Per últim, ha dissenyat dues formacions específiques per l’àmbit esportiu. Des de llavors, la Fundació ha format a 1.529 estudiants, entrenadors i tècnics esportius en prevenció del bullying i el ciberbullying.

COMPARTEIX AQUESTA NOTÍCIA