Prevenció

Detectar i actuar contra l'assetjament en l'àmbit esportiu

El bullying es produeix en aquells espais on els nens i nenes es relacionen, i, per tant, també a l'àmbit esportiu. Segons l'estudi realitzat per la Fundació Barça amb infants que formen part d'equips de futbol formatiu a Catalunya, un 9% afirmen haver estat víctimes, un 15% agressors/es i un 35% haver observat situacions de bullying en el seu club i/o equip.

L'esport, pel seu caràcter vivencial i potencial socioeducatiu, es converteix en una eina òptima per fomentar la relació saludable entre iguals, a través del desenvolupament de les habilitats socials, l'educació emocional i l'educació en valors.

Contacta amb nosaltres

Descarrega't el manual

Formació Contra el Bullying - 1r bloc

Per prevenir, detectar i actuar davant el bullying cal una resposta multidisciplinària en què es compti amb el coneixement i la col·laboració del conjunt de la societat, i especialment de tots els agents educatius que són referents que acompanyen els infants en el seu desenvolupament integral:

  • Què és el Bullying i Ciberbullying. Rols, formes i tipus.
  • Indicadors de detecció.
  • Efectes en víctimes, agressors i observadors.
  • Bullying en xifres.
  • Estratègies educatives i intervenció. Introducció.

Formació Contra el Bullying - 2n bloc

Per prevenir, detectar i actuar davant el bullying cal una resposta multidisciplinària en què es compti amb el coneixement i la col·laboració del conjunt de la societat, i especialment de tots els agents educatius que són referents que acompanyen els infants en el seu desenvolupament integral:

  • Estratègies educatives.
  • Casos pràctics.
  • Dinàmiques esportives de prevenció del Bullying .