Prevenció

Detectar i actuar contra l'assetjament en l'àmbit esportiu

El bullying es produeix en aquells espais on els nens i nenes es relacionen, i, per tant, també a l'àmbit esportiu. Segons l'estudi realitzat per la Fundació Barça, més del 58% dels infants que formen part d’equips de futbol formatiu a Catalunya han viscut aquestes situacions i més d’un 9% n’han estat víctimes. La Fundació Barça ha desenvolupat una metodologia formativa per tal que entrenadors i tècnics i estudiants de ciències de l'activitat física i l'esport disposin d'eines per prevenir, detectar i actuar contra el bullying.

L'esport, pel seu caràcter vivencial i potencial socioeducatiu, es converteix en una eina òptima per fomentar la relació saludable entre iguals, a través del desenvolupament de les habilitats socials, l'educació emocional i l'educació en valors.

Contacta amb nosaltres

Formació Contra el Bullying - 1r bloc

Per prevenir, detectar i actuar davant el bullying cal una resposta multidisciplinària en què es compti amb el coneixement i la col·laboració del conjunt de la societat, i especialment de tots els agents educatius que són referents que acompanyen els infants en el seu desenvolupament integral:

  • Què és el Bullying i Ciberbullying. Rols, formes i tipus.
  • Indicadors de detecció.
  • Efectes en víctimes, agressors i observadors.
  • Bullying en xifres.
  • Estratègies educatives i intervenció. Introducció.

Descarrega't el manual

Formació Contra el Bullying - 2n bloc

Per prevenir, detectar i actuar davant el bullying cal una resposta multidisciplinària en què es compti amb el coneixement i la col·laboració del conjunt de la societat, i especialment de tots els agents educatius que són referents que acompanyen els infants en el seu desenvolupament integral:

  • Estratègies educatives de prevenció, intervenció i restauració.
  • Casos pràctics.
  • Dinàmiques esportives de prevenció del Bullying .
  • Protocol d’intervenció.

Descarrega't el manual