Mitjançant l'activitat esportiva, potenciem les habilitats del jovent migrat per desenvolupar competències d'ocupabilitat

Entre 2010 i 2019, 400.000 joves van travessar fronteres en solitari fugint de la guerra i la fam.

Coneixent aquesta situació, des del 2017 impulsem projectes d'inclusió social a Itàlia, Grècia, Líban i Catalunya.

La temporada 2019-2020 s'inicia el programa d'ocupabilitat amb l'objectiu de potenciar les competències d'ocupabilitat d'aquest jovent.