Membres del patronat

membre A

Josep M. Bartomeu i Floreta

President

membre A

Jordi Cardoner i Casals

Vicepresident 1r

membre A

Oriol Tomàs i Carulla

Secretari

David Bellver i Vives

Tresorer

membre A

Xavier Aguilar i Huguet

Vocal

membre A

Ramon Alfonseda i Pous

Vocal

membre A

Felip Boixareu i Antolí

Vocal

membre A

Sor Lucía Caram 

Vocal

membre A

Mohammed Chaib i Akhdim

Vocal

membre A

Ramon Cierco i Noguer

Vocal

membre A

Carles Cuní i Llaudet

Vocal

membre A

Antoni Esteve i Cruela

Vocal

membre A

Ramon Garriga i Saperas

Vocal

membre A

Antoni Guil i Román

Vocal

membre A

Rosa M. Lleal i Tost

Vocal

membre A

Josep Maldonado i Gili

Vocal

membre A

Xavier Pérez i Farguell

Vocal

membre A

Enric Roca i Mateo

Vocal

membre A

Antonio Tombas i Navarro

Vocal

membre A

Joaquim Triadú i Vila-Abadal

Vocal