Tallers educatius sobre el bullying a través de l’esport

Tallers de prevenció i sensibilització sobre el Bullying, per a infants de primària, a través de dinàmiques lúdiques i participatives on l'esport és l'eix motivador per a l’aprenentatge.

Com sol·licitar-ho:

Per demanar-ho només cal que completeu el següent formulari – https://taquilla.fcbarcelona.cat/fundacio/ca/tallers-bullying/

Resum:

Tallers de prevenció i sensibilització sobre el Bullying, per a infants de primària, a través de dinàmiques lúdiques i participatives on l'esport és l'eix motivador per a l’aprenentatge.

Logística dels tallers

El taller es realitzarà dintre del entorn escolar, en horari lectiu, i emprarà el joc i l’esport com escenari de creació de relacions entre iguals i promourà la reflexió.

Tots els centres escolars de Catalunya de primària estan convidats a sol·licitar-ho, per fer-ho es disposa d’un formulari d’inscripció prèvia.

Els tallers s’implementaran a tots els grups de primària del centre escolar a fi d’assegurar un major impacte en el conjunt de l’escola.

La durada de cada taller és d’aproximadament 1.5h i la previsió és que es realitzin dins i fora de l’aula (pati, pista esportiva...),i estarà conduit

per educadors/es especialitzats.

L’activitat és gratuïta, amb places limitades, per tant, l'ordre de demanda donarà prioritat a  les escoles a l'hora de ocupar una de les disponibles pel proper curs.

Destinataris:     Infants de 1r a 6è primària

Duració:             La jornada consta de 6 tallers, organitzats en 3 passis de 2 tallers per passi d’1,5 h de durada  per grup

Format:              Grup classe (aprox. 25 infants) per formador

Metodologia:   Teoria i pràctica

Espai:                 Aula amb projector i àudio .

      Espai poliesportiu o sala polivalent per activitats.

Objectius

Objectius principals: Conèixer la noció de que és bullying i ciberbullying i aprendre a reaccionar davant aquesta dinàmica grupal, per tal de posar en pràctica les estratègies en la seva vida, i afavorir la convivència i la relació entre les persones.

Objectius específics:

 • Facilitar la identificació de la assetjaments entre iguals

 • Augmentar el nivell d’empatia envers les víctimes d’assetjament escolar

 • Potenciar el rol del defensor

 • Mostrar criteris i protocols d’actuació en cas d’assetjament escolar

 • Les escoles participants tindran prioritat en aplicar el programa complet de la Fundació Barça per la prevenció del bullying

 

Continguts:

 • Identificació del fenomen del bullying

 • Sensibilització vers el seu impacte e importància

 • Potenciació del rol de defensor como element fonamental en la prevenció i intervenció en situacions de bullying

Com s’organitzarà?

 • Termini de sol·licituds finals de setembre 2018.

 • Previsió inici activitat novembre 2018.

 • Activitat en horari lectiu i de dilluns a divendres.

 • Un cop recollida i admeses les sol·licituds, s’organitzarà el calendari d’execució per territori.

 • Es començarà a contactar als centres que primer ho hagin demanat. Recordeu que per dia treballarem amb un total de 6 grups del centre – aprox. 50 nens per 3 torn -.

 • Un cop finalitzats els tallers, els mestres participants respondran un qüestionari d’avaluació.

Qui ho pot demanar?

 •  Tots els centres escolars de primària de Catalunya.

 • Per fer l’activitat és requisit que el centre completi la majoria de les places dels tres passis de tallers proposats.

Contacte: