Formació Contra el Bullying - 1r bloc

Per prevenir, detectar i actuar davant el bullying cal una resposta multidisciplinària en què es compti amb el coneixement i la col·laboració del conjunt de la societat, i especialment de tots els agents educatius que són referents que acompanyen els infants en el seu desenvolupament integral:

  • Què és el Bullying i Ciberbullying. Rols, formes i tipus.
  • Indicadors de detecció.
  • Efectes en víctimes, agressors i observadors.
  • Bullying en xifres.
  • Estratègies educatives i intervenció. Introducció.

Descarrega't el manual

Formació Contra el Bullying - 2n bloc

Per prevenir, detectar i actuar davant el bullying cal una resposta multidisciplinària en què es compti amb el coneixement i la col·laboració del conjunt de la societat, i especialment de tots els agents educatius que són referents que acompanyen els infants en el seu desenvolupament integral:

  • Estratègies educatives de prevenció, intervenció i restauració.
  • Casos pràctics.
  • Dinàmiques esportives de prevenció del Bullying .
  • Protocol d’intervenció.

Descarrega't el manual