Un grup de beneficiaris de Barçakids durant l'aplicació del projecte

Barçakids | VICTOR SALGADO /FC BARCELONA

Un grup de beneficiaris de Barçakids durant l'aplicació del projecte

Barçakids | VICTOR SALGADO /FC BARCELONA

Un grup de beneficiaris de Barçakids durant l'aplicació del projecte

Barçakids | VICTOR SALGADO /FC BARCELONA

'Barçakids' té com a objectiu promoure entre els infants l’anàlisi i el coneixement d’hàbits i actituds que generin canvis que els ajudin a créixer a títol personal i col·lectiu. Sempre utiltzant l’esport com a eina de motivació.

El projecte compta amb dues versions: una de presencial i una altra de virtual.

L’àmbit presencial es duu a terme a les instal·lacions del Camp Nou. Els alumnes es divideixen en diferents grups i cadascú hi dedica una jornada lectiva sencera al projecte. 'Barçakids' està basat en una unitat de recursos mòbil en forma de petit camp de futbol que ofereix material esportiu, pantalles, tauletes tàctils i material escolar per dur a terme les activitats.

Cada escola pot escollir entre cinc unitats didàctiques basades cadascuna en un valor: respecte, esforç, ambició, treball en equip i humilitat. Tots ells escollits per formar part del sistema de valors del FC Barcelona, així com dels idearis d’institucions com l’Unicef i del currículum educatiu del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

La versió presencial està a l'abast de les escoles de Catalunya i dels Països Catalans.

L’àmbit virtual (www.fcbkids.cat) pretén donar continuïtat al programa presencial, proporcionant recursos lúdics i didàctics per a la comunitat educativa (mestres, educadors, famílies i infants), mes enllà de les sessions a les escoles.