Programa per a escoles de primària

Un programa amb evidència científica

Un 30% dels infants han estat víctimes d'algun episodi de bullying a escoles d'educació primària a Catalunya. Davant d'aquesta problemàtica social, la Fundació del Barça ha dissenyat una metodologia adaptada al currículum escolar de primària a les escoles per ensenyar a identificar i prevenir l'assetjament escolar. Es tracta d'una metodologia que aborda la prevenció d'aquesta problemàtica a través de dinàmiques lúdiques i participatives on l’esport és l’eix vertebrador.

El programa inclou formació i assessorament pedagògic per als mestres que implementaran set sessions a través de les assignatures d'educació física, tutoria i visual i plàstica.

Programa contra el 'bullying'

Voleu ser una #ESCOLAsenseBULLYING?