FUTBOLNET

L'esport com a eina de canvi dels infants i joves més vulnerables

La metodologia FutbolNet de la Fundació Barça permet incidir en la lluita contra diferents formes d’exclusió social i en la generació de noves oportunitats a través de l’esport envers els col·lectius de nens, nenes i joves de comunitats vulnerables, per raons d'origen, realitat socioeconòmica, capacitats i gènere. Específicament, el projecte pretén desestigmatitzar els col·lectius en risc d'exclusió, teixir vincles, fomentar el desenvolupament de les seves habilitats i competències i esdevenir un agent de prevenció comunitària.

Gràcies al suport de Nike Made To Play i a les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i dels ajuntaments dels municipis on s’implementa el programa, així com de la iniciativa Made to Play de la companyia Nike (entre d'altres), uns 1.700 infants d'uns 25 municipis de Catalunya participen als projectes de la Fundació Barça.
 

Integració

Històries del Programa Contra l'Exclusió Social de la Fundació Barça amb les quatre diputacions de Catalunya