1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Mitjançant l’emplenament d’aquest formulari, l'informem que les seves dades personals seran tractades per la Fundació Futbol Club Barcelona, situada a Barcelona, Avinguda Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona i NIF G60627445 (en endavant, la Fundació).

 

2. FINALITATS

Les dades seran tractades amb l’única finalitat de gestionar la seva inscripció en la participació en l’esdeveniment.

Així mateix, i sempre que ens hagi proporcionat el seu consentiment per a això marcant les respectives caselles establertes a l’efecte en el formulari, podrem tractar les seves dades per a:

 

Remetre-li per correu electrònic la Newsletter informativa de la Fundació, que serà sempre personalitzada i adaptada als seus interessos. Aquesta Newsletter podrà incloure informació sobre campanyes i activitats realitzades o promocionades per la Fundació, la versió digital de la revista de la Fundació, la memòria anual o documents corporatius relacionats amb l’activitat de la Fundació, així com altra informació rellevant.


També podrem remetre-li informació rellevant per altres mitjans electrònics, com ara SMS o aplicacions de missatgeria instantània, així com posar-nos en contacto amb vostè per telèfon per a comunicar-li informació que pugui resultar del seu interès o millorar la qualitat dels nostres serveis i campanyes.

 

Remetre-li informació addicional sobre la Fundació no relacionada amb la seva activitat, como por exemple enquestes d’opinió o invitacions a esdeveniments.

 

Totes les comunicacions podran ser adaptades i personalitzades segons els interessos dels usuaris, bé en base als productes i serveis sol·licitats, bé en base a les dades que puguem deduir o obtenir de la seva navegació, interès en determinats continguts o reacció a les nostres comunicacions, entre d'altres.

 

Aquesta personalització es realitza de forma parcialment automatitzada, en el sentit que la Fundació determina els paràmetres de la personalització, però la plataforma tecnològica és la que genera el perfil de l'usuari. No enviem comunicacions generals que no siguin segmentades mitjançant el procediment anterior, ja que considerem que és d'interès tant de la Fundació com de l'usuari de la Newsletter enviar o rebre informació que sigui rellevant, i perquè no segmentar-les no alteraria el nombre de comunicacions rebudes, sinó només el seu contingut. En aquest sentit, si qualsevol usuari subscrit a la Newsletter no desitja ser segmentat, li preguem que en cancel·li la subscripció.

3. COMUNICACIÓ DE DADES

Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades ni posades a disposició de cap altra manera a cap tercer, tret d’aquells proveïdors de serveis de la Fundació que realitzen determinades activitats per a ella (com per exemple, l'enviament de la Newsletter), però que en cap cas tractaran les dades per a les seves finalitats pròpies.

4. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

La Fundació té proveïdors internacionals que poden prestar els seus serveis des de fora de la UE, raó per la qual és possible que les seves dades es tractin fora de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu (UE i EEE, respectivament).

 

En qualsevol cas, la Fundació s'assegurarà que aquests tractaments de dades es protegeixin sempre amb les garanties oportunes, que podran incloure.

 

Clàusules Tipus aprovades per la UE: Es tracta de contractes aprovats pel regulador europeu que proporcionen les garanties suficients per assegurar que el tractament compleix els requisits establerts pel Reglament Europeu de Protecció de Dades.
Certificacions de tercers: Per exemple, el Privacy Shield, acord marc entre la UE i els Estats Units que estableix un marc estandarditzat per al tractament de dades d'acord amb els requisits del Reglament Europeu de Protecció de Dades.

 

5. DURADA DEL TRACTAMENT

Totes les dades que ens proporcioní seran tractades fins que finalitzi la gestió de la seva inscripció a l’esdeveniment.

 

Així mateix, un cop subscrit a la nostra Newsletter, podrà donar-se’n de baixa en qualsevol moment, per qualsevol mitjà disponible segons la tecnologia aplicable en cada moment, si ja no està interessat en els productes de la Fundació.

 

Finalitzat el termini indicat en el primer paràgraf d'aquest apartat cinc (5), la Fundació conservarà les seves dades degudament anonimitzades amb finalitats estadístiques o d'estudi de mercat, sempre que sigui possible, o degudament bloquejades per complir qualsevol obligació legal de la Fundació.

 

6. EXERCICI DELS SEUS DRETS

En qualsevol moment pot revocar el consentiment a qualsevol dels tractaments indicats anteriorment.

 

Així mateix, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat mitjançant comunicació per escrit dirigida a la Comissió de Protecció de Dades, a l'adreça Av. Arístides Maillol, s/n, 08028 de Barcelona (Espanya), o bé per correu electrònic a proteccio.dades.fundacio@fcbarcelona.cat.

 

Si tingués qualsevol dubte sobre com tractem les seves dades de caràcter personal, o qualsevol altra qüestió relacionada amb la matèria, pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, a l'adreça Av. Arístides Maillol, s/n, 08028 de Barcelona (Espanya), amb la referència o a l'atenció del "Delegat de Protecció de Dades", o bé per correu electrònic a l'adreça dpo@fcbarcelona.cat.

 

Addicionalment, pot interposar reclamació davant l'Autoritat de Control competent si considera que la Fundació ha tractat les seves dades contravenint la present Política de Privacitat o qualsevol altra normativa vigent relacionada.