Inclusió social

Col·laboració amb les escoles públiques

La Fundació Barça ha desenvolupat un programa per promoure la inclusió d'infants i adolescents que presenten diversitat funcional. La metodologia FutbolNet s'aplica a les sessions d'educació física en escoles públiques als districtes de Queens, el Bronx, Brooklyn i Manhattan. La Fundació dona suport a l'alumnat que es troba en una situació vulnerable a través de l'educació en valors i del treball d'habilitats socials, amb l'objectiu de contribuir a una societat més equitativa i inclusiva. 

Amb aquest objectiu es va formar el professorat d'educació física de les escoles en la metodologia FutbolNet, per tal de promoure l'autonomia i afavorir el benestar emocional de l'alumnat.

Per la Diversitat

La Fundació Barça a Nova York Infants, adolescents i joves que presenten diversitat funcional de les escoles públiques de Nova York s'han beneficiat de la metodologia FutbolNet de la Fundació Barça.