El programa per als refugiats de la Fundació Barça millora el benestar emocional dels seus beneficiaris