fcb.portal.reset.password

Un grup de beneficiaris dels projectes de la Fundació FCB i l'Unicef a la Xina. | UNICEF

"No hi ha causa que mereixi més alta prioritat que la protecció i el desenvolupament dels nens i nenes, de qui depenen la supervivència, l'estabilitat i el progrés de totes les nacions i, de fet, de la civilització humana".

Cimera de la Infància, l'Unicef ​​30 setembre de 1990
 

La Fundació FC Barcelona: l'esport al servei del desenvolupament social

            
L'ONU reconeix l'esport com a eina eficaç per a promoure la salut, el desenvolupament i la pau i que contribueix a la inclusió social i la igualtat. Constitueix una eina única de tolerància i empoderament dels nens i nenes i les persones amb capacitats diferents. Insisteix en això la nova agenda dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODS), que remarca encara més el seu imprescindible paper en el progrés social. L'esport entès com a instrument de desenvolupament transcendeix les barreres que divideixen les persones i les comunitats, i és una poderosa eina per a la prevenció de conflictes, per a la tolerància i per a la construcció de la pau.

La Fundació FC Barcelona promou l'entesa entre joves en l'àmbit escolar i social ajudant a reduir les tensions i a generar diàleg, fomentant la confiança en ells mateixos i en els altres. El nostre objectiu és dotar-los d'eines perquè puguin desenvolupar-se com a éssers lliures, solidaris i amb valors.

Des del 2006 el FC Barcelona cedeix fins al 0,7% del seu pressupost a la Fundació FC Barcelona, ​​amb l'objectiu de posar en pràctica els valors que volem transmetre, apostant per la creació i el desenvolupament de diversos projectes solidaris. Des del 2010, els jugadors i els tècnics de les seccions professionals del Club contribueixen amb el 0,5% dels seus ingressos a finançar i donar vida a iniciatives solidàries, tant a Catalunya com en altres llocs on l'ajuda és indispensable.

No només ens preparem per ser els millors en el terreny de joc, sinó també per canviar el destí de molts infants. Considerem l'esport com un poderós vehicle per a la inclusió social, la igualtat de gènere i l'apoderament de la joventut; els beneficis se senten molt més enllà dels estadis.


El FC Barcelona és un referent mundial seguit per milions d'aficionats arreu del món. El Club no només és considerat un equip triomfador, sinó un instrument motivador que genera il·lusions i que serveix com a catalitzador de valors que ajuden a transformar la societat i fomentar la pau i l'enteniment. El futbol s'ha convertit en espectacle massiu, amb pocs protagonistes i milions de seguidors. Des de la Fundació FC Barcelona som coneixedors de la seva repercussió i influència. És per això que apostem perquè es reconegui que és alguna cosa més que un joc. La seva capacitat per fomentar la integració i per transmetre valors tan nobles com el respecte a l'adversari la va resumir en el seu dia l'autor de les novel·les La Pesta i L'Estranger, Albert Camus: "Tot el que sé amb major certesa sobre la moral i les obligacions dels homes ho dec al futbol". El Premi Nobel havia estat un prometedor porter a la seva Algèria natal, però una tuberculosi el va apartar del futbol amb 17 anys.

La Fundació FC Barcelona és una de les entitats socials més valorades a l'exterior. Simbolitza també la defensa dels valors i treballa pel respecte i la igualtat entre les diverses llengües i pobles del món. El Barça representa aquells ideals i principis compartits que són cada vegada més necessaris en la construcció d'una societat més justa.

"Tot el que sé amb major certesa sobre la moral i les obligacions dels homes ho dec al futbol", Albert Camus

El futbol és l'esport més igualitari que existeix. No hi entén de fronteres, ni classes, ni procedències. El FCB és coneixedor de la il·lusió que genera el futbol a milers de nens i nenes i de la manera com els seus jugadors han passat a convertir-se en autèntics referents i exemples a seguir. Això suposa un pes enorme per a l'Entitat que ens obliga a canalitzar i ampliar la nostra responsabilitat social corporativa. A nosaltres no és només la voluntat de guanyar títols el que ens interessa, també és la voluntat d'influir, de participar activament en canvis estructurals i transformadors i de preparar per al que veritablement importa. En aquest sentit, des del 1994 desenvolupem la Fundació FC Barcelona.

En l'actualitat, els seus projectes es fonamenten en els pilars següents: la utilització de l'esport com a instrument clau i el foment de l'educació en valors a través dels valors positius de l'esport. Avui en dia, la Fundació arriba a més de 490.000 beneficiaris a tot el món.

Des de la Fundació FC Barcelona contribuïm a millorar la societat, transmetent valors que sumen. Sabem que si hi ha passió, també hi pot haver motivació. Volem aplicar principis com la disciplina i l'autoconfiança, tan necessàries al terreny de joc i en el dia a dia dels nens i nenes en risc d'exclusió. El respecte als altres, l'esforç personal, el treball en equip i la humilitat són ingredients cada dia més necessaris. L'exemple del comportament d'un sol home o la filosofia d'un equip com el FCB pot arribar a ser un element crucial per a la fonamentació d'una societat necessàriament més humana.

La Fundació ha impulsat dos programes que s'han convertit en el seu principal segell d'identitat i que tenen com a objectiu lluitar contra l'absentisme escolar, la violència i fomentar la integració dels nens i nenes en les situacions en què és més desfavorit. Barçakids s'imparteix en 41 escoles de Catalunya amb 7.500 els beneficiaris. FutbolNet compta amb 10.700 beneficiaris a Catalunya i amb 108.000 en 51 països arreu del món.

'Barçakids' i 'FutbolNet', vaixells insígnia de la Fundació, acosten els valors de l'equip a nens i nenes en zones desfavorides

Barçakids és un programa adreçat als nens i nenes de 6 a 12 anys (Educació Primària) que vol fomentar-ne i consolidar-ne el sistema de valors a través dels principis pedagògics de l'esport. El projecte s'aplica des del curs 12/13 a les escoles de Catalunya i està estructurat en unitats didàctiques per treballar els següents valors: respecte, esforç, humilitat, treball en equip i ambició. A través d'un sistema de joc dinàmic i innovador, uns 150 nens en cada centre, en tres jornades lectives, tenen l'oportunitat de ser els protagonistes d'aquesta experiència pedagògica, en la qual també intervenen els jugadors i que es basa en l'expressió oral, l'expressió escrita i la pràctica esportiva per promoure actituds, hàbits i coneixements que els ajudin a desenvolupar-se com a persones i com a col·lectiu. El projecte es complementa amb una part virtual per animar tota la comunitat internauta a participar-hi.

FutbolNet és una metodologia educativa dirigida a nens d'entre 8 i 16 anys que es troben en risc d'exclusió social que utilitza el futbol com a eina de transmissió de valors i que converteix el joc en font de diàleg al seu voltant. Treballem el respecte a un mateix i als altres, l'empatia, la solidaritat i el civisme, el control emocional, la motivació, l'autonomia i la responsabilitat. Aquest programa s'aplica a Catalunya i en l'àmbit internacional en el marc d'aliances amb entitats com el BID (Banc Interamericà de Desenvolupament), SHELL i el COI (Comitè Olímpic Internacional).

Els projectes de la Fundació FC Barcelona utilitzen l'esport com a eina d'intervenció social. La nostra finalitat no és ensenyar a guanyar. La vida és un repte en si mateixa i alguns desafiaments ens permeten créixer. La Fundació contribueix al procés de desenvolupament personal de menors i joves en la seva dimensió més humana. Els projectes que posem en marxa s'adapten a les prioritats socials de cada entorn.

La intervenció dels projectes de la Fundació ha tingut resultats tan transcendentals com la prevenció d'algunes malalties, la resolució de conflictes entre grups o colles, la reducció de conductes agressives, la transmissió d'hàbits saludables, la inclusió de gènere, l'accés a l'educació, la disminució del fracàs escolar i la inclusió social de persones amb capacitats diferents, entre altres èxits.

Al setembre es compliran deu anys de la signatura del primer acord entre el Barça i l'UNICEF. Les dues organitzacions han unit forces per beneficiar més d'un milió de nens a través de projectes conjunts en set països. Del 2006 al 2010 es va treballar a Swazilàndia, Malawi i Angola en la sensibilització, la prevenció i la detecció del VIH/Sida. Del 2011 a l'actualitat el treball se centra a Sud-àfrica, Ghana, el Brasil i la Xina, utilitzant l'esport com a eina educativa. A Ghana s'ha arribat a més de 263.000 nens en més de 1.350 escoles. A la Xina, el Barça i l'UNICEF han aconseguit arribar a més de 230.000 nens i nenes en 392 escoles rurals. A Sud-àfrica, les dues entitats treballen per garantir oportunitats als nens i adolescents, i al Brasil el suport que el Barça ha donat als programes de l'UNICEF ha arribat a més de 57.000 nens i nenes. Són més de 37.000 joves, 4.000 dels quals viuen amb diverses discapacitats.

El FC Barcelona i l'UNICEF van signar un acord pioner de col·laboració que va revolucionar el món dels patrocinis. El Barça i l'UNICEF segueixen units amb el compromís de reivindicar els drets dels nens i les nenes del món i d'assegurar-los una educació de qualitat i, per tant, un futur.

Els drets de la infància es recullen en 54 articles de la Convenció de Drets del Nen, aprovada per l'ONU el 1989. S'hi reconeix que els nens i les nenes són individus amb dret de ple desenvolupament físic, mental i social, i amb dret a expressar lliurement les seves opinions. Per tant, mereixen la màxima prioritat en les polítiques de tots els països per garantir el seu benestar, perquè d'ells depèn el futur de tota la humanitat.

Des de la Fundació FC Barcelona entenem l'esport i el joc com un dret de la infància. La diferència entre el possible i l'impossible resideix en la determinació. No només ens preparem com a institució per ser els millors al terreny de joc, sinó per consolidar els nostres projectes solidaris, contribuint a canviar el destí de més d'un milió d'infants beneficiats per la Fundació en els últims deu anys.

Jordi Cardoner i Casaus
Vicepresident primer del FC Barcelona

Article publicat a l''UN Chronicle', versió anglesa.

Tornar a dalt