La Fundació i Creu Roja Catalunya promouen tallers d'educació en valors

Col·laboració conjunta sobre la crisi de refugiats per sensibilitzar sobre la igualtat i diversitat de totes les persones i prevenir conductes discriminatòries, xenòfobes i racistes

La Fundació FC Barcelona i la Creu Roja a Catalunya han signat dilluns, 18 de setembre, un conveni de col·laboració basat en els objectius i valors que comparteixen i consistent en el desenvolupament d’un projecte anomenat “Tant se val d’on venim”. Tallers d’educació en valors sobre la crisi de persones refugiades per a infants i famílies.

En un acte celebrat a la Llotja del Camp Nou, Jordi Cardoner, vicepresident primer del FC Barcelona i de la Fundació FC Barcelona, Maria Vallès, directora general de la Fundació FCBarcelona, i Antoni Aguilera, president de la Creu Roja a Catalunya, han signat l’acord.

El projecte “Tant se val d’on venim”, dirigit a infants d’entre 4 i 8 anys i les seves famílies, consisteix en el desenvolupament de tallers d’educació en valors de convivència i humanitaris presents també a l’esport, com ara: el respecte, el compromís, l’esforç, el treball en equip, la humilitat i la solidaritat, entre d’altres.

Aquests tallers tindran com a element central una representació artística en què abordarem l’actual crisi de persones refugiades, utilitzant els titelles per explicar històries i transmetre valors de manera senzilla i propera als infants.

A més, l’espectacle de titelles anirà acompanyat d’altres activitats complementàries de reflexió i sensibilització que potenciaran la transmissió i interiorització d’aquests valors.

Es preveu realitzar 25 tallers arreu del territori català, del desembre del 2017 fins al juny del 2018 en centres educatius i altres espais oberts (fires, festes majors, etc.)

El projecte té els objectius següents:

- Promoure una educació en valors, utilitzant d’exemple l’esport com a mitjà per facilitar la integració de les persones refugiades a la nostra societat.

- Implicar els infants i les famílies en el procés d’adquisició i transmissió dels valors humanitaris, amb la finalitat de promoure l’aprenentatge i la posada en pràctica d’actituds i comportaments per la convivència i el respecte de les persones nouvingudes.

- Fomentar el sentiment d’empatia i solidaritat vers la població refugiada promovent la seva integració i prevenint conductes discriminatòries, racistes o xenòfobes.

Tant la Fundació del FC Barcelona com la Creu Roja comparteixen l’objectiu comú de sensibilitzar sobre la igualtat i diversitat de totes les persones i prevenir conductes discriminatòries, xenòfobes i racistes.

Per aquesta raó el projecte posa el focus en la infància, ja que considerem indispensable treballar amb aquest col·lectiu com a destinatari d’accions d’educació en valors, i així contribuir en el seu procés d'adquisició de valors, actituds i comportaments bàsics que afavoreixin la convivència i el respecte.

Declaracions de Jordi Cardoner, vicepresident del FC Barcelona i la Fundació FCBarcelona

“Aquest és un nou projecte conjunt entre la Fundació FCBarcelona i la Creu Roja a Catalunya i ens fa molta il·lusió perquè en la nostra línia de treball en la problemàtica dels refugiats ara també ens hi afegim amb una nova actuació que es realitzarà a 25 poblacions de Catalunya i que promou els valors de la convivència i la integració”.

“El Barça i Catalunya no són aliens a aquesta problemàtica dels refugiats, i amb valentia el Club està en aquesta línia de treball al costat d’entitats expertes en aquesta temàtica, com la Creu Roja i ACNUR. De la mà dels experts nosaltres ajudem a sensibilitzar sobre aquest tema a la societat”.

Declaracions d’Antoni Aguilera, president de la Creu Roja a Catalunya

“La col·laboració amb la Fundació del Barça és molt interessant i cada cop va a més, en aquest cas el que fem en aquest programa de sensibilització amb la problemàtica dels refugiats és molt potent i estic convençut que farem moltes més coses junts”.

“Els titelles permeten una comunicació molt vàlida i creïble per als infants i per tant és una bona manera de transmetre’ls uns valors de convivència i integració que són molt interessants i necessaris, que fan sempre falta i especialment en el moment en què vivim”.