La Fundació FCB impulsa una recollida de signatures contra el ‘bullying’

Es tracta d’adherir-se al ‘Manifest Alan’, que marca les bases per comprometre la societat civil contra l’assetjament escolar, sorgit en el marc del recent Simposi #contraelbullying 

La Fundació del FC Barcelona i el Col·lectiu Fu han llançat una campanya de signatures per adherir-se al Manifest Alan a través de la plataforma Change.org  per a lluitar contra la violència infantil i juvenil. Aquest Manifest recull les conclusions del 1r Simposi Contra el Bullying, que es va celebrar el 27 i el 28 d’abril a l’Auditori 1899 del Camp Nou. Una mesa de treball, presidida per Maria Teixidor, vicepresidenta de la Fundació FC Barcelona, i que va comptar amb la participació de diferents entitats ciutadanes compromeses amb els drets dels infants i la lluita contra el bullying, va generar el Manifest Alan que assenta les bases per a sensibilitzar i comprometre la comunitat educativa i la societat en general contra l’assetjament escolar i per a aconseguir el disseny i implementació de polítiques efectives per a combatre aquesta problemàtica.

Aquest manifest s’ha anomenat Alan en homenatge a  un adolescent de 17 anys que el 24 de desembre del 2015 es va suïcidar després de patir bullying durant dos anys. L’Alan havia estat assetjat per diversos companys que l’insultaven, l'empenyien, es reien d'ell. Eren humiliacions cruels i constants que en aquest cas van comportar conseqüències nefastes, ja que finalment va decidir treure’s la vida.

En l'actualitat entre un 10 i un 20% dels nens i nenes pateix assetjament escolar. Com l’Alan, altres joves viuen en silenci situacions de violència que condicionen el seu desenvolupament futur, els deixen una cicatriu emocional i fins i tot posen en perill la seva vida.

En el Manifest Alan contra el bullying s’estableix en dotze passos contra l'assetjament escolar, en què s’exigeix un compromís de convivència en l'àmbit escolar per educar i formar persones en valors i competències socials. S’assegura un entorn en què aquells nens i nenes que pateixin bullying no tinguin por de trencar el seu silenci i garantir que seran escoltats i que s’hi posarà remei. El manifest també recull que aquells que han estat víctimes tinguin dret a començar de nou. En definitiva, dotze passos per no permetre que es destrueixi la infància o la vida de ningú per falta de tolerància o respecte pels altres.

Línia de treball de la Fundació

Un dels nous eixos de treball de la Fundació del FC Barcelona és la prevenció de la violènció i la resolució pacífica de conflictes, marcat com a prioritari al nou Pla Estratègic de l’entitat. Aquesta iniciativa té com a objectiu ajudar en la lluita contra el bullying des de l’àmbit esportiu. Es tracta d’una problemàtica candent, que cal afrontar amb valentia i que afecta un col·lectiu indefens sense eines per gestionar-ho i superar-ho. És, per tant, una temàtica sobre la qual cal sensibilitzar i generar debat i coneixement.

El ‘Manifest Alan’

A continuació reproduïm íntegrament el text d’aquest manifest:

1. SER CONSEQÜENTS AMB EL FET QUE EL ‘BULLYING’ ÉS COSA DE TOTES I TOTS.

És important que cada inici de curs tots els membres de la comunitat educativa signin un compromís per la convivència: directors i directores de centre, mestres, tutors, mares, pares, AMPAS i AFAS, alumnes, administracions públiques, Policia, centres d'atenció mèdica i psicològica.

Cada inici de curs, a més, es demanarà a la xarxa associativa local que s'impliquin contra el bullying, a les famílies se'ls demanarà un paper actiu si els seus fills o filles es veuen involucrats en casos d'assetjament i se'ls oferirà tota la informació i accés a l'assessorament que puguin arribar a necessitar en cas de trobar-s'hi.

S'informarà l'alumnat que els adults a qui poden recórrer tenen aquesta informació i que poden llegir-la plegats amb el tutor per entendre-la convenientment.

PREVENCIÓ

2. PARLAR DELS CONFLICTES, PERQUÈ ÉS POSSIBLE ANALITZAR-LOS I GESTIONAR-LOS.

Bullying és un maltractament contra una altra persona sistemàtic, continuat i que es fa de manera individual o en grup. I pot ser un abús psicològic, físic o sexual. 

Les seves conseqüències sobre la salut física, psíquica i social poden ser fatals, perdurar en el temps i afectar el desenvolupament de la persona i el benestar social. De la mateixa manera, s'ha d'entendre que la violència és una forma de comunicació i que qui agredeix també és víctima d'alguna cosa.

3. ENTENDRE QUE SOM IGUALS EN DRETS I EN DEURES.

Cal entrenar la mirada del professorat perquè puguin ajudar a construir identitats des del respecte i la comprensió de totes les realitats familiars, socials i d'origen. Hem de comprendre que tots patim i sovint és difícil adonar-nos del patiment dels altres.

4. EDUCAR EN LA MEDIACIÓ I LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES.

A la vida no hi ha vencedors i vençuts, ni bons i dolents, sinó tensions que desemboquen en conflictes i que hem d'aprendre a analitzar i gestionar a temps perquè no es converteixin en espirals de violència. És important que tots els membres de la comunitat educativa -alumnat, professorat i famílies- vetllin per identificar i resoldre els conflictes i transformar-los en oportunitats de creixement fent ús dels recursos disponibles.

5. COMPROMETRE LA COMUNITAT EN EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.

Cal educar en valors a favor del respecte global, l'ecologia, la sostenibilitat i el futur del planeta. Perquè cuidar el món comença per cuidar-nos els uns als altres.
 

6. DOTAR ELS ALUMNES DEL DRET A OPINAR SOBRE L'ESCOLA I ELS RESPONSABLES DE CENTRE.

L'acció tutorial amb l'alumnat inclourà periòdicament aquestes dues preguntes que es contestaran de manera anònima:

- Saps d'algun alumne que estigui fent o patint bullying al centre educatiu?

- Saps d'algun professor o mestre que no actuï correctament per aturar-ho?
 

7. ENSENYAR I APRENDE A FER BON ÚS DE LES TECNOLOGIES

El cyberbullying funciona de manera diferent que el bullying presencial i dura 24 hores al dia, 7 dies a la setmana i 12 mesos a l'any reproduint més enllà de l'àmbit escolar les situacions d'assetjament. I encara pitjor: deixant-hi un rastre que després serà difícil d'esborrar, tant per als assetjats com per als assetjadors.

Cal educar en l'ús correcte de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'alumnat i a les famílies i destacar-ne els seus valors positius.

INTERVENCIÓ

8. TENIR DRET A ALERTAR AMB SEGURETAT.

Alertar no és delatar. És sumar la teva veu perquè l'aula sigui millor, l'escola sigui millor i la societat sigui millor. Hem de dotar l'alumnat de les eines necessàries perquè puguin fer-ho de manera anònima i sense posar-se en risc.

El pla d'acció tutorial i el pla de convivència haurien d'incloure explícitament la gestió de les alertes.
 

9. NO ETIQUETAR.

Hi ha assetjats, assetjadors i observadors, i d'una manera o una altra tots pateixen el bullying perquè conviure amb qualsevol mena de violència afecta el benestar comú.

Volem que les escoles puguin convertir-se en ESCOLES PER LA CONVIVÈNCIA, CONTRA EL ‘BULLYING’, EL MASCLISME, EL RACISME, LA XENOFÒBIA, L'HOMOFÒBIA I QUALSEVOL MENA DE DISCRIMINACIÓ.
 

10. ESCOLTAR LES VÍCTIMES DE L'ASSETJAMENT DINS I FORA DE L'AULA.

Els menors d'edat que fan i pateixen una agressió tenen dret a ser escoltats sense ser desqualificats. Només així podran fer-se responsables del dolor que han causat, el que han patit i les seves conseqüències.
 

RESTITUCIÓ

11. LES VÍCTIMES PODEN COMENÇAR DE NOU.

Tant si volen marxar del centre com si s'hi volen quedar, les víctimes del bullying mereixen tenir dret a una nova oportunitat. I les escoles han de fomentar-ne el benestar i si s'escau oferir-los l'acollida i integració en altres centres.

12. LES VÍCTIMES TENEN DRET A UNA RESTITUCIÓ.

Les autoritats educatives i l'entorn de l'alumnat han de fomentar:

- Que es reconegui la situació públicament.

- Que l'assetjador pugui demanar perdó.

- Que tothom es faci càrrec de les conseqüències i la responsabilitats del que ha passat.