La Fundació Barça i la Fundació Bancària la Caixa s'uneixen contra el Bullying

Comparteix

Jordi Cardoner i Xavier Bertolín han visitat avui el taller de ‘bullying’ a Mollet del Vallès

El 54% dels adolescents de Catalunya han estat implicats en casos de bullying, directament o indirectament, com a agressors, víctimes o testimonis actius o passius, segons una enquesta que va realitzar la Fundació Barça a 8.600 joves de 14 i 18 anys, a través de la plataforma adolescents.cat. El 20% dels enquestats va assegurar haver sofert abusos físics i psicològics. L'estudi també ha ressaltat que les xarxes socials multipliquen la difusió de missatges vexatoris que agreugen encara més el sofriment i la humiliació de les víctimes. 


La Fundació Barça, amb el suport de la Fundació Bancària ”la Caixa”, ha creat i posat en marxa durant el curs 2018/19 uns tallers educatius dirigits a escoles de primària de Catalunya per ajudar a prevenir aquesta problemàtica. Aquests tallers de sensibilització estan adreçats a nens i nenes de 1r a 6è de primària en sessions presencials per a un màxim de 50 infants. Durant 90 minuts es combinen activitats físiques amb espais de diàleg i identificació del fenomen bullying. Un dels objectius és potenciar que els espectadors entrin en joc i esdevinguin defensors: els observadors són un element fonamental per trencar la dinàmica d’assetjament entre iguals.  


Aquesta nova proposta de sensibilització, que s’ha posat en marxa aquesta temporada, haurà comptat amb la participació de més de 18.000 infants de 170 escoles de primària, fins al final d’aquest curs 2018/19. Cal destacar que la iniciativa ha estat molt ben valorada pels centres educatius, fins i tot hi ha una llista d’espera d’escoles a les quals s’oferirà el nou programa de prevenció de bullying de la Fundació Barça durant la pròxima temporada.


 

L'esport com a eina preventiva 

La Fundació Barça i la Fundació Bancària ”la Caixa” han assumit el compromís de lluitar contra el bullying com una de les formes de violència que conviuen entre els nens i joves de tot el món. Com a conseqüència, la Fundació inverteix els seus esforços en la prevenció de l'assetjament escolar, utilitzant l'esport com una eina pedagògica internacional. El bullying es pot evitar i prevenir, però requereix una resposta multidisciplinària en què es compti amb la col·laboració del conjunt de la societat, i especialment de tots els agents educatius.


El 2017 la Fundació Barça va organitzar el I Simposi contra el Bullying per donar veu als qui havien sofert el bullying i conscienciar la societat de la gravetat d’aquesta problemàtica. Seguint aquest primer pas, el pròxim 11 de juny la Fundació Barça celebra el II Simposi contra el Bullying a l’Auditori 1899 del FC Barcelona, on es comptarà amb experts internacionals i es compartiran bones pràctiques existents que serveixin d’inspiració per a docents, treballadors socials, psicòlegs i entrenadors, entre d’altres. 
 

COMPARTEIX AQUESTA NOTÍCIA