La Fundació Barça compta amb un Consell Assessor sobre el bullying

El passat 11 de desembre es va celebrar la primera reunió del Consell Assessor 

En aquest mes de desembre, la Fundació Barça ha constituït un Consell Assessor sobre el bullying format per docents, psicòlegs, testimonis, investigadors, educadors emocionals, experts en ciberbullying, i professionals de l'àrea clínica o judicial amb qui debatre, compartir i reflexionar sobre aquesta problemàtica.

En línia amb el seu pla estratègic, la Fundació es planteja contribuir en la prevenció de la violència en la infància i joventut, i específicament, a Catalunya, en l'assetjament entre iguals. Sota aquest marc, el darrer mes d'abril la Fundació va celebrar un simposi sobre el bullying on, entre altres qüestions, es va evidenciar la necessitat de generar espais de treball multidisciplinars que integrin la mirada dels diferents agents que hi intervenen , el què possibilita fer un seguiment de la situació del bullying a Catalunya, recollir bones pràctiques i impulsar noves accions.

Membres del consell assessor

Jordi Collel, Santi Bartomeu, Dr. Joaquim Puntí, Ferran Resina, Vicenç Rul·lan, Mohamed El Amrani, Silvia Carrasco, Consuelo León, Marta Tena, Rita Villa, Irene Montiel, Oriol Julià, Elisabet Escayola i Francisco Cobacho.

Primera reunió

La primera reunió, celebrada el passat dia 11 de desembre, va iniciar-se amb una visita a l'Espai Fundació on els assistents van tenir l'oportunitat de conèixer de forma experiencial les línies estratègiques de la Fundació i les seves metodologies.
Un cop finalitzat l'itinerari, Mària Vallés, Directora General de la Fundació Barça, va conduir la reunió donant a conèixer les línies d'acció com són: la sensibilització de la ciutadania, la implementació d'un programa de prevenció per les escoles de primària de Catalunya, la dotació d'eines de prevenció als entrenadors esportius, així com contribuir en la recerca sobre el bullying.

Entre altres reflexions, els membres van destacar: la importància d'abordar la qüestió com un fenomen grupal (no sols víctima i assetjador); que el potencial de canvi resideix en la col·laboració dels nens/es observadors i com n'és d'important fer un ús responsable de les xarxes socials.

Un altre dels aspectes destacats va ser el fet de dissociar la conducta de la persona i el perill de posar etiquetes: Un nen/a pot estar "en rol de víctima" o "en rol d'assetjador/a"; però no ser una víctima o un assetjador.

El Consell assessor es reunirà trimensualment i aprofitarà l'expertesa de cadascun dels membres per a elaborar un recull de recomanacions que permetin un abordatge integral vers el bullying a Catalunya.