La Fundació Barça adapta el seu projecte per infants amb discapacitat al Japó a format digital

Comparteix

El projecte per la Diversitat de Japó s’adapta al format digital

Aquesta adaptació permet garantir la continuïtat del projecte For all Capabilities, amb el suport de Konami, en el context actual de la pandèmia de la Covid-19

La Fundació Barça, amb el suport de Konami, ha adaptat al format digital el programa For all Capabilities, adreçat a la formació de persones d’educadores, entrenadores, federacions i entitats compromeses amb l’ús de l’esport con a eina inclusiva, més justa i igualitària.

Aquesta adaptació és deguda a les circumstàncies excepcionals causades per la Covid-19 i per tal d’assegurar la continuïtat del projecte aquesta temporada. Durant els darrers mesos s’ha treballant en la creació de nous contingut i recursos, que complementin la formació en la Metodologia Inclusiva FutbolNet de la Fundació Barça.  Entre les novetats i millores dels continguts d’aquesta formació destaquen, entre d’altres, l’organització de seminaris impartits per les persones expertes metodològiques de la Fundació, suport metodològics a les organitzacions implementadores, Live Talks amb especialistes internacionals i infografies amb consells per les famílies dels infants participants en el programa.  

El projecte, que forma part del programa Per la Diversitat de la Fundació Barça, es va engegar al Japó l’any 2019 amb la finalitat promoure la inclusió d’infants amb diversitat funcional a través de la transferència de la Metodologia FutbolNet, i va comptar amb la  col·laboració de la Japan Inclusive Football Association (JIFF). Es van celebrar seminaris específics sobre la Metodologia i la inclusió d’infants amb discapacitat, així com un Festival FutbolNet de cloenda a la ciutat de Tokyo, amb la participació de més de 200 nens i nenes amb discapacitats intel·lectuals, visuals i auditives conjuntament amb altres infants sense discapacitats 

Suport de Konami

La Fundació Barça, gràcies al suport de Konami, dirigeix aquest programa al Japó amb diferents entitats i organitzacions per contribuir així a crear una societat més igualitària i inclusiva. Dins d'aquest programa, la Fundació Barça està formant a professorat, entrenadores i entrenadors esportius japonesos a la metodologia de la Fundació Barça.

Aquest projecte forma part del programa Diversitat de la Fundació Barça que fomenta la inclusió social en l'esport de les nenes i nens amb discapacitat i que actualment es porta a terme a Catalunya i Nova York. 

Metodologia FutbolNet

La metodologia de FutbolNet és una eina socioeducativa que utilitza l’activitat física i l’esport per la inclusió i la transformació social que aconsegueix canviar la vida de nens i nenes que viuen en contextos de violència, discriminació i pobresa.  També promou els valors del FC Barcelona: humilitat, esforç, ambició, respecte i treball en equip, basats en la cultura de la cooperació, on els valors beneficien l’individu i la comunitat

A banda del programa Per la Diversitat, la Fundació Barça també utilitza aquesta metodologia en els seus programes pels Refugiats, Prevenció de la Violència i d’inclusió social a diversos països del món.

COMPARTEIX AQUESTA NOTÍCIA