La Fundació Barça celebra l’aprovació de la llei espanyola de protecció dels menors

Comparteix
Pedri stop violencia infantil

Pedri González, jugador del primer equip del Barça, ha donat suport a la campanya de la Fundació a través de les xarxes socials

Una les principals millores de la nova llei és la modificació de la prescripció dels delictes d'abús sexual infantil i la definició d’una protecció integral per a infants i adolescents

La Fundació Barça celebra que avui el Congrés dels Diputats hagi aprovat finalment la Llei orgànica de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència, i ho ha fet per majoria absoluta amb el suport de gairebé totes les formacions polítiques de l’Estat.

Durant els darrers mesos la Fundació Barça, juntament amb la Federació d'Associacions per a la Prevenció del Maltractament Infantil (FAPMI), l’Associació Catalana per la Infància Maltractada (ACIM), la Taula per la Infància i l'Adolescència a Catalunya (TIAC) i la Plataforma d'Infància de Catalunya (PINCAT) han impulsat la campanya #StopViolenciaInfantil, amb l'objectiu d'accelerar l’aprovació d’aquesta llei amb  una campanya que ha comptat amb jugadors i jugadores del primer equip masculí i femení com Pedri González, Vicky Losada, Jenni Hermoso i Gio Queiroz.

El 2010 el Comitè dels Drets de l’Infant de les Nacions Unides ja va recomanar a l'estat espanyol que aprovés una llei de protecció de la infància contra qualsevol mena de violència. Més d'una dècada més tard, encara no havia estat aprovada. Per aquest motiu la Fundació Barça demana a la població màxima difusió d'aquesta campanya en xarxes socials, compartint #StopViolenciaInfantil. 

El text de la nova normativa té com a objectiu garantir el dret dels nens, nenes i adolescents a la integritat física, mental i moral davant qualsevol forma de violència, establint mesures de protecció integral, que incloguin la conscienciació, la prevenció, la detecció, la protecció i la reparació del mal.

Entre altres punts, implica la modificació de la prescripció dels delictes d'abús sexual infantil, comptar amb delegats de protecció de la infància a les entitats (incloses les esportives), així com protocols d'actuació i formacions específiques. 

Noves obligacions de les entitats esportives i professionals

La nova llei estableix que aquelles persones que treballin en entitats que realitzen de manera habitual activitats esportives o d'oci amb persones menors d'edat, hauran de rebre formació específica en la prevenció i detecció de qualsevol forma de violència sobre la infància i l'adolescència, així com per a atendre adequadament les diferents aptituds i capacitats físiques i intel·lectuals dels nens, nenes i adolescents amb discapacitat per al foment i el desenvolupament de l'esport inclusiu.

A més, aquestes entitats estan obligades a aplicar els protocols d'actuació en l'àmbit esportiu i d'oci amb un sistema de monitoratge per a assegurar el compliment del protocol; Fomentar la participació activa dels nens, nenes i adolescents en tots els aspectes de la seva formació i desenvolupament integral; Fomentar i reforçar les relacions i la comunicació entre les organitzacions esportives i els progenitors o els qui exerceixin funcions de tutela, guarda o acolliment; Designar la figura del “delegat de protecció” al qual les persones menors d'edat puguin acudir per a expressar les seves inquietuds i preocupacions. 

Així  mateix també hauran d’adoptar les mesures necessàries perquè la pràctica de l'esport, de l'activitat física no siguin un escenari de discriminació per orientació sexual, identitat sexual o expressió de gènere, treballant amb els propis nens, nenes i adolescents, així com amb les seves famílies i els professionals en el rebuig a l'ús d'insults i expressions degradants i discriminatòries 

Pioners en la protecció dels menors

El Club ha estat un dels més destacats en posar en marxa tot un seguit d’actuacions ja que des de la temporada 2017/18, el FC Barcelona disposa d'una política de protecció del menor que ha implicat la definició de la figura del delegat de protecció, la formació del seu personal tècnic esportiu en temes de prevenció de violència cap als nens i nenes i la definició i implementació d'un codi de conducta per als professionals que treballen amb menors d'edat. Així mateix s’han fet diverses formacions als professionals del club i a diversos grups de famílies.

Campanya de suport a les xarxes socials

Les jugadores del primer equip femení Vicky Losada, Jenni Hermoso i Gio Queroz, i el jugador del primer equip masculí del FC Barcelona, Pedri González, han donat suport a la iniciativa de la Fundació Barça que, a través d’una campanya a les xarxes socials, s’ha difós durant els darrers mesos per demanar que  s’accelerés l'aprovació d’aquesta Llei.  
En el vídeo de la campanya #StopViolenciaInfantil es donaven un seguit de missatges per conscienciar la ciutadania amb una bateria de dades impactants, entre les quals destaquen que entre el 70 i el 85% dels nens i nenes coneixen els seus agressors, la majoria persones de la seva confiança; més del 25% dels nens i nenes de l'estat espanyol han estat víctimes d'alguna forma de maltractament per part dels seus cuidadors, i que 1/3 de les víctimes de violència sexual mai ho explicarien a ningú, inclòs en l'àmbit de l'esport.  

COMPARTEIX AQUESTA NOTÍCIA