LÍNIES DE TREBALL

La Fundació Barça centra la seva activitat en 4 línies d'acció diferents.

Banner Image

Prevenció de la violència

Treballem en la resolució de conflictes i a fomentar l'entesa entre persones mitjançant els valors de l'esport.

Banner Image

Accés i Reforç a l'educació

Creiem en l'educació com a pilar fonamental en el desenvolupament dels infants.

Banner Image

Inclusió Social

Contribuïm a crear una societat més justa treballant per la inclusió de nens i nenes en risc d'exclusió social.

Banner Image

Innovació Social

Cada conflicte és un repte i demana noves idees i solucions. Fem una reflexió i una anàlisi de cada cas i cada línia de treball. Valorem les propostes d’acció que ens arriben i les que plantegem des de la Fundació. 

Així duem a terme les nostres línies estratègiques

Col·laborem en iniciatives solidàries que realitzen altres organitzacions i que estan alineades amb la nostra missió
Intervenim directament mitjançant els nostres programes i aplicant les nostres metodologies específiques
Teixim aliances amb altres organitzacions i entitats amb objectius conjunts