Abordatge específic

Adquisició de referents positius per als menors més vulnerables

A Itàlia la Fundació Barça treballa amb estrangers o refugiats entre 12 i 18 anys no acompanyats, tutelats pel Ministeri de l'Interior italià als centres de primera acollida a Sicília, amb l'objectiu de fomentar les relacions socials positives, potenciar les habilitats socials i millorar el seu benestar emocional.

El programa realitza un abordatge específic perquè aquest joves, amb una alta vulnerabilitat, adquireixin models i referents positius i disposin de xarxes de suport. També s'ofereixen sessions amb la metodologia FutbolNet per fomentar la interacció entre els infants refugiats i locals i lluitar contra els estigmes.