Inclusió social

Habilitats per a la vida i reinserció laboral

Amb l’objectiu de potenciar les habilitats per a la vida en les dimensions de l’activitat física i el lleure mitjançant les metodologies pròpies de la Fundació FC Barcelona, i alhora oferir possibilitats de reinserció laboral a les dones internes del Centre Penitenciari Brians 1, la Fundació inicia un procés d’autoconeixement, empoderament, detecció de potencialitats i realització de testos de vocacionalitat per elaborar itineraris formatius individualitzats, enfocats a la recerca activa i productiva de llocs de treball.