Col·laboració

Valors socials i espais d'oci i diversió per a infants amb tractament oncològic

La Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia va ser creada el 1989 a Barcelona. Entitat sense ànim de lucre, té com a finalitat donar una cobertura integral a les necessitats dels nens, nenes i joves que es troben en tractament oncològic a Catalunya així com a les seves famílies.

La col·laboració de la Fundació Villavecchia amb la Fundació Barça s’inclou dins del Programa Benestar Emocional Pediàtric. La promoció de valors socials per fomentar el desenvolupament dels nens, nenes i joves, així com facilitar-los l’accés a espais d’oci i diversió són els principals objectius que persegueix la col·laboració entre ambdues entitats.

Entre les accions dutes a terme, l’any 2019 destaca que vuit infants van participar al projecte Robot Pol, que els va permetre viure l'experiència Barça mitjançant un robot teledirigit, i 10 més ho van fer mitjançant trobades virtuals amb jugadors.