La col·laboració entre la Fundació FC Barcelona i la Fundación Eusebio Sacristán

L'objectiu de la col·laboració entre ambdues entitats és desenvolupar projectes esportius i socioeducatius de l'Escola d'Esport Inclusiu de la Fundación Eusebio Sacristán. El propòsit és generar un projecte inclusiu per a nens i nenes a través de l'activitat física i l'esport com a eina d’adquisició de valors i de  desenvolupament personal.

Diversitat

Aqui juguem tots!

Tots els nens i nenes, independentment de les seves capacitats, pertanyen a l'escola, respectant i valorant sempre en positiu els seus avenços i èxits, a més de crear-hi el sentiment d'identitat que és importantíssim.

Esport com a generador de valors

A la nostra escola posem el focus en el propi joc (procés) no en el resultat, així tots, jugant, guanyem, fomentant així la convivència i l'ajuda.

Espai d'inclusió

Tots els nens i nenes tenen espai en aquesta escola, on tots s'adapten i busquen ajudar els companys posant al servei dels altres les seves habilitats i capacitats.

Normalització

A l'escola es pretén buscar la inclusió de nens i nenes dins d’un context de normalització, utilitzant l'esport com a eina de treball, amb dinàmiques de grup que ajudin a desenvolupar i aprendre determinats valors, actituds, habilitats socials i normes.