Les petjades amb pintura de les mans d'uns infants

La Fundació FC Barcelona, sobre la base de l’experiència adquirida en el camp de l’esport i els valors, proposa un programa d’actuació enfocat a transmetre valors positius a la infància i adolescència, en què pren la pràctica esportiva com a mitjà per promoure el seu creixement sa i harmònic.

Tots els projectes que desenvolupa la Fundació FC Barcelona estan basats en les premisses següents:

  • La utilització de l’esport com a eix vertebrador
  • El foment de l’educació i els valors positius de l’esport
  • La infància i la joventut, com a beneficiaris objectius
  • La projecció de Catalunya a través del Barça

Des de la seva constitució l’any 1994, la Fundació FC Barcelona ha estat una inesgotable font de participació ciutadana per a les nombroses activitats socials, culturals i esportives que el Club ha dut a terme, i que són el reflex d'una societat avançada que ha trobat en el Club i en la Fundació el vehicle idoni per fomentar-les.

Des del 2010 els jugadors i tècnics de les seccions professionals del club cedeixen també a la Fundació el 0,5% dels seus salaris.

Aquest treball ha de ser coherent amb els valors del Club i ha de prioritzar el desenvolupament de projectes a Catalunya.

 

Contacte

Fundació FC Barcelona

Avinguda Doctor Marañón nº8
Torre I Planta 10
08028 Barcelona

fundacio@fcbarcelona.cat
(+34) 902 189 900