Programa per escoles de Primària

Prevenció, detecció i intervenció davant de qualsevol forma de violència

La Fundació FC Barcelona, com a resposta al context actual i seguint amb el seu compromís pel respecte als drets dels nens, nenes i adolescents, posa a disposició de tots els centres educatius de primària de Catalunya un NOU programa per a la prevenció, detecció i intervenció des de l'escola de primària davant qualsevol forma de violència que pugui patir un infant o adolescent ens els seus diferents contexts de convivència.

El programa s’ofereix obertament i gratuïtament per ser implementat de forma autònoma a tot el centre.

Programa de protecció integral

Capacitar l’escola per abordar qualsevol tipus de violència

Aquest programa creix sota el marc legal de la LOPIVI, LO 8/2021 (Llei Orgànica de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència enfront de la Violència) i està dissenyat amb un enfoc de protecció integral a la infància davant la violència. L'objectiu del programa és capacitar l’escola en
la prevenció, detecció i intervenció davant qualsevol tipus de violència a la infància segons la LOPIVI. 

L'esport actúa com a element vertebrador del programa i facilita un escenari per a la detecció precoç i permet incidir en els factors de prevenció.

Descarrega el dossier