Quins són els Objectius de Desenvolupament Sostenible de la ONU?

L’ONU promou 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible: reptes socials, econòmics i medi-ambientals que poden ajudar a fer del nostre un món més just i sostenible
L’ esport és part fonamental per assolir aquests reptes. Els seus valors ajuden a millorar les societats: Promouen entorns inclusius que fomenten l’enteniment entre persones
La pràctica de l’esport es converteix en un actiu especialment important en aquelles zones del món amb conflictes.

La nostra aportació als ODS

La pobresa, la desigualtat social i la discriminació, així com les malalties o els conflictes bèl·lics, són alguns dels motius que generen desigualtats socials.  
A la Fundació ens comprometem a contribuir a la integració de la infància i la joventut, en aquells entorns socials més afectats per aquests motius.

I ho fem sota el marc general que planteja l’Organització de les Nacions Unides, essent part activa i contribuint, mitjançant l’esport, en els següents ODS’s: