Programes

Inclusió d'infants i joves migrants i vulnerables

La Fundació Barça treballa en coordinació amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, tant en el programa adreçat a joves migrants sense referents adults que formen part del sistema de protecció de la DGAIA, com en el programa d’inclusió social a Catalunya adreçat a infants d’entorns vulnerables. Ambdós programes ofereixen un acompanyament socioeducatiu i emocional als participants, amb l’objectiu d’afavorir la seva inclusió i el seu benestar emocional.