COL·LABORACIÓ

Tant se val d'on venim

La Fundació Barça presenta la campanya 'Tant se val d'on venim' en ajuda dels refugiats arribats a Europa a través de tallers d’educació en valors sobre la crisi de persones refugiades per a infants i famílies

El nostre compromís amb Creu Roja

Al 2017, des de la Fundació Barça i, en el marc del nostre programa de refugiats, ens vam unir a la Creu Roja amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania catalana sobre la situació d’aquelles persones obligades a fugir de les seves llars
Dissenyem tallers amb actuacions de titelles en els quals s’implica als infants i a les seves famílies en aquest procés d’adquisició de valors humanitaris
Promovem l’aprenentatge i posada en pràctica d’actituds i comportaments que milloren la convivència i el respecte de les persones nouvingudes
Fomentem el sentiment d’empatia i solidaritat cap a la població refugiada i promovem la seva integració, prevenint conductes discriminatòries, racistes o xenòfobes