Projecte amb Gran Tierra y l'ONG World Vision

Impacte sobre 700 infants en situació de vulnerabilitat

El projecte de la Fundació FC Barcelona i Gran Terra Energy implementat per l'ONG World Vision, té com a objectiu impactar, anualment, a més de 700 nenes, nens i adolescents en situació de vulnerabilitat en Puerto Assís, Mocoa, Vila Garzón i Orito (Putumayo), i Sant Martín (Cessar), llocs on la població jove està afectada pel conflicte armat, entorns de violència i alta vulnerabilitat social.

El projecte es treballa en coordinació amb entitats locals, secretaries d'educació, institucions educatives, líders comunitaris i organitzacions socials locals. Un dels objectius és deixar capacitat instal·lada en les comunitats on participen nenes, nens i adolescents de manera directa. S'han impartit dos seminaris, que donen inici al projecte, i en els quals s'han capacitat a unes 40 persones entre docents i líders comunitaris que implementaran la metodologia socio educativa Sport Net de la Fundació a les seves institucions educatives.

Eines i habilitats de protecció

Tallers per enfortir i sensibilitzar la infància davant qualsevol forma de violència

El projecte contempla també la realització de tallers amb nenes, nens i adolescents per a la promoció d'entorns protectors, resolució de conflictes i autocura; formació de mares, pares i actors comunitaris en el model de Criança Amb Tendresa de World Vision, per a enfortir habilitats de protecció de la infantesa; proporcionar suport en salut mental i psicosocial per a nenes i nens amb afectació en qualsevol tipus de violència i les seves famílies; generar circuits d'actuació per a la denúncia i suport en casos de violència i realització de campanyes de sensibilització i comunicació per a prevenir qualsevol forma de violència.