Aliança amb Fundación Pies Descalzos | FC BARCELONA

Aliança amb Fundación Pies Descalzos | GERMAN PARGA / FC BARCELONA

Aliança amb Fundación Pies Descalzos | GERMAN PARGA / FC BARCELONA

El projecte té com a beneficiaris els nens i nenes més vulnerables de Colòmbia i la comunitat hispana als EUA que es troba en situació de risc d'exclusió social. En aquest país es desenvolupa amb la col·laboració de l'YMCA of Greater Miami (Young Men's Christian Asociation), a North Pointe Center, una comunitat d'escassos recursos d'aquesta ciutat.

http://www.fundacionpiesdescalzos.com