EDUCACIÓ EN VALORS

El Programa Escolar Itinerant d'Educació en Valors, que utilitza la metodologia Barçakids, és un programa dirigit a escoles de Primària de Catalunya que pretén fomentar i consolidar el sistema de valors dels infants a través dels principis pedagògics de l'esport i del joc i de la participació activa i inclusiva. 

Promovem entre els infants l’educació en valors, els hàbits i les actituds que els ajuden a créixer, tant en l’àmbit personal com en el col·lectiu, utilitzant l’esport com a eina d’aprenentatge i motivació

84 %
De famílies satisfetes amb el programa 'BarçaKids'. Entre el professorat, un 86% de satisfacció.

La metodologia específica per a les escoles

S’aplica a manera de tallers presencials a les escoles que tenen continuïtat al portal educatiu i a la Revista, per tal d’implicar-hi també la seva familia i la comunitat educativa.
Reforcem l'educació als centres escolars des dels valors del Barça
Una tàctica en 3 tocs:
Dinàmica presencial a les escoles
Dinàmica presencial
Un dia de valors, jugant!
Respecte, Esforç, Ambició, Treball en equip i Humilitat, els valors en joc